U bent hier: Home - De organisatie - Documentatie

Kwaliteitshandboek

Via deze link vind je het Kwaliteitshandboek binnen YAR Vlaanderen.

Jaarverslagen

Bekijk hieronder het gewenste jaarverslag.

Bekijk hier het jaarverslag van 2007.

Bekijk hier het jaarverslag van 2008.
Bekijk hier het jaarverslag van 2010.

Bekijk hier het jaarverslag van 2011.

Bekijk hier het jaarverslag van 2013.

Bekijk hier het jaarverslag van 2014.

Bekijk hier het jaarverslag van 2015.

 

Koning Boudewijnstichting:
Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring.
Goede Belgische en buitenlandse praktijken.

Veel jongeren bevinden zich om diverse redenen in kwetsbare situaties. Zij dreigen de aansluiting met het onderwijs of de arbeidsmarkt te verliezen, komen in aanraking met het gerecht, dreigen te ontsporen.


De laatste jaren zijn heel wat projecten ontstaan waarin burgers op vrijwillige basis optreden als mentor, coach of maatje van deze maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het beeld van gewone burgers die hun wijsheid en levenservaring inzetten voor de ontwikkeling en emancipatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren spreekt tot de verbeelding.


Maar hebben deze projecten wel effect? En wat maakt een project succesvol of niet? Diverse Europese en Belgische projecten werden in kaart gebracht. Een aantal goede praktijken worden uitvoerig beschreven en doorgelicht.

Bekijk hier de publicatie

KHLim PWO

Om de effecten van de methodiek van YAR in Vlaanderen in kaart te brengen, wordt de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), departement Sociaal-Agogisch Werk (SAW), door de projectleiding van YAR Vlaanderen gevraagd om YAR Vlaanderen wetenschappelijk te evalueren.

Dit gebeurt in het kader van een „projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject‟ (PWO). Hierin worden twee trajecten van YAR in Vlaanderen onderzocht, namelijk het traject 2007-2008 en het traject 2008-2009.

Dit onderzoeksrapport is hiervan de neerslag.

Bekijk hier het onderzoek van KHLim.

Globaal Plan Jeugdzorg

Het Globaal Plan is gericht op problemen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Hierbij brengt het Globaal Plan zowel het preventieve voortraject als het specifieke hulpaanbod onder de aandacht.

In deze nota wordt o.a. volgende besproken;

  • Situering t.o.v. belangrijke ontwikkelingen en een analyse van de probleemsituatie
  • Zes beleidskeuzes die in 37 doelstellingen worden geconcretiseerd
  • Lijst van alle actielijnen en kostenraming

Bekijk hier het Globaal Plan Jeugdzorg.

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook