U bent hier: Home - De organisatie - Missie en visie

Missie

YAR Vlaanderen biedt jongeren een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven of woonsituatie zélf in handen te nemen. Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige medewerkers.

 

Visie

YAR Vlaanderen vertrekt vanuit de idee dat een individu altijd deel uitmaakt van een gemeenschap waarin wederzijds respect, erkenning en vertrouwen centraal staan. Het is net deze gemeenschap die de basis vormt van beide programma’s.

Naast het aanbod inzake persoonlijkheidsontwikkeling vanuit YAR Vlaanderen, wordt op hetzelfde moment de sociale omgeving van de jongeren en de brede samenleving gemobiliseerd om de jongeren mee te stimuleren en vertrouwen te geven om hun eigen keuze te realiseren.
De idee om een gemeenschap mee te mobiliseren is een belangrijk principe van YAR Vlaanderen, omdat een individu altijd deel uitmaakt van een gemeenschap en omdat het voor de jongere belangrijk is daar uiting aan te geven, om gezien en gehoord te worden en te weten dat hij daar een plek heeft. Door een hechte gemeenschap op te bouwen rond de jongeren voelt de jongere zich gesteund om zijn individuele doelen te bereiken.

Hoe meer YAR Vlaanderen een gemeenschap bouwt rond de jongeren, hoe meer jongeren (weer) onderdeel gaan uitmaken van die samenleving. De gemeenschap wordt in de programma’s verpersoonlijkt door de inzet van vrijwillige medewerkers die verschillende facetten voor hun rekening nemen.
De professionele medewerkers van YAR Vlaanderen zorgen voor het kader maar het is de samenleving, met name de vrijwillige medewerkers, die de jongeren omringt. De diversiteit (leeftijd, geslacht, etnisch-cultureel, gender, geaardheid, leefwereld, beroep, socio-economisch profiel, enz.) die in de gemeenschap aanwezig is, is grotendeels terug te vinden in het team van de vrijwillige medewerkers.

 

Het werken met vrijwillige medewerkers is een fundamentele keuze van YAR Vlaanderen en een belangrijke hoeksteen binnen de werking van YAR Vlaanderen. Voor de jongeren is het van belang dat ze zien dat er mensen zijn die zich onvoorwaardelijk (100% engagement/commitment) voor hen inzetten en dat er volwassenen zijn die ze kunnen vertrouwen. Het werken met vrijwillige medewerkers heeft ook een maatschappelijk effect. De wederzijdse beeldvorming tussen jongeren en vrijwillige medewerkers en partners verandert. De jongeren krijgen een ander beeld van de volwassenen en tegelijkertijd krijgen volwassenen een ander beeld van de jongeren.

 

Het werken met vrijwillige medewerkers is fundamenteel voor YAR Vlaanderen en is cruciaal voor het slagen van zowel het YAR Coaching programma als van het YAR Wonen programma. In die zin vormen vrijwillige medewerkers een groot kapitaal binnen de organisatie. Zij geven, binnen de vaste format van de programma’s, concreet gestalte aan de invulling.

 

YAR Vlaanderen kiest er uitdrukkelijk voor om geen geïsoleerde zorg aan te bieden, maar een sterke verbinding te realiseren tussen zorg en dagelijkse samenleving. YAR Vlaanderen gaat er van uit dat zorg versterkt wordt als ze ankerpunten heeft in de brede samenleving, maar tegelijkertijd dat het zich openstellen voor zorg een aanzienlijke meerwaarde realiseert voor onze samenleving.

 

YAR Vlaanderen kiest er uitdrukkelijk voor om ook de brede(re) maatschappij te activeren om mee verantwoordelijkheid te dragen voor de jongeren en maakt de gemeenschap of het netwerk rond de jongeren breder dan de groep vrijwillige medewerkers.

Hiervoor worden bedrijven, lokale besturen, profit en non-profit organisaties opgeroepen om die gemeenschap mee gestalte te geven. Deze partners onderschrijven de grondidee van YAR Vlaanderen. Zij maken het programma kenbaar via hun eigen communicatiekanalen en stimuleren hun medewerkers om een vrijwillig engagement op te nemen. Sommige partners creëren ook vanuit hun eigen activiteiten nieuwe mogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling, stageplaatsen, logistieke ondersteuning, e.d.

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook