U bent hier: Home - Afdelingen - YAR Coaching - Unieke methodiek

Unieke methodiek

YAR is een samenlevingsprogramma. Dat wil zeggen dat YAR gedurende elf maanden een nieuwe leefomgeving creëert voor de deelnemers. Niet ter vervanging van de bestaande, wel als aanvulling daarop. Als een soort positief tegengewicht.

Uniek aan het programma is de inzet van getrainde vrijwilligers en het inhoudelijke engagement van bedrijven en organisaties. Samen met een beperkte groep professionele hulpverleners vormen zij een nieuwe gemeenschap waarbinnen jongeren op een positieve manier aan hun toekomst kunnen werken.

 

DAT GEBEURT IN 3 FASEN

 

  1. Motiveren
  2. Trainen
  3. Realiseren 
 

Motiveren

Gedurende een voortraject van acht weken worden de jongeren gemotiveerd om deel te nemen aan het programma. Niet vanzelfsprekend als je weet dat het vaak een externe partij (de jeugdrechter, een consulent,  school,...) is die hen hier naartoe heeft gestuurd. En dat ze in eerste instantie dus niet altijd uit persoonlijke overtuiging komen.

In de loop van deze acht weken stelt iedere deelnemer voor zichzelf drie concrete doelen die hij of zij via het programma wil realiseren. Dat kan gaan van het herstellen van het contact met de ouders, het vinden van een geschikte opleiding, het niet meer plegen van criminele feiten enz.

 

Trainen

De tweede fase is een intensieve en sterk gestructureerde trainingsweek. Die vindt plaats in een volwaardig, professioneel uitgerust trainings- en seminariecentrum. Het contrast met de kamers, lokalen en zaaltjes die de jongeren gewoon zijn, zet meteen de toon. Ze worden serieus genomen. Maar hier moet ook gewerkt worden.

Een trainingsdag loopt van acht uur ‘s morgens tot middernacht. De activiteiten volgen elkaar in hoog tempo op. De methodieken variëren van diepgaande groepstrainingen tot fysieke oefeningen waarbij gezocht wordt naar de grens van kunnen en durf.

Alles is er op gericht om de jongeren een nieuwe, positieve manier van denken aan te leren. Om hen te laten ervaren dat ieder van hen de kracht heeft om keuzes te maken. Los van hun levensomstandigheden, problemen of andere externe factoren. En dat ze daarmee een totaal nieuwe toekomst voor zichzelf kunnen creëren.

Aan het einde van de trainingsweek maken de jongeren kennis met hun individuele coach voor de derde fase van het programma.

 

Realiseren

Gedurende de negen maanden na de trainingsweek werken de jongeren van thuis uit aan de realisatie van hun drie doelen. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun en begeleiding van hun coach.

In de loop van het vervolgtraject komen de jongeren en coaches ook iedere maand opnieuw samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe vaardigheden aangeleerd die helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Het vervolgtraject wordt afgesloten met een slotceremonie. Familie en vrienden van de jongeren en het netwerk van YAR Vlaanderen worden uitgenodigd om te komen luisteren naar de realisaties van de jongeren.

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook