U bent hier: Home - Professionelen - YAR Coaching

Wil je je informeren naar de meerwaarde dat het programma voor een jongere kan betekenen?

Ben jij een jongere die zich wil aanmelden?          

 

Neem dan gerust contact op met de programmaverantwoordelijke of medewerker van het regionale team van jouw provincie.

 

In het eerste contact bekijken we of de jongere aansluit bij onze doelgroep en gebaat is bij het programma. We overlopen hierbij een kort inschrijvingsformulier.

Belangrijk is dat de jongere op hoogte wordt gebracht van het programma en interesse heeft in het programma.

Vervolgens contacteren we de jongere en de ouders (en/of betrokken context) persoonlijk om de datum en plaats van het oriëntatiemoment door te geven.

De eerste stap van de jongere in het programma is aanwezig zijn op een oriëntatiemoment. Op een oriëntatiemoment krijgen jongeren|ouders|verwijzers meer uitleg over het programma.

Na zijn|haar oriëntatiemoment contacteren we jou, als verwijzer, en geven we mee of de jongere al dan niet aanwezig was en welke keuze de jongere gemaakt heeft. Nadien houden we je op de hoogte over het verdere proces die de jongere doorloopt in het YAR coachingsprogramma.

 

 

Programma

 

- Voortraject: Gedurende het voortraject van 3 maanden wordt de jongere gemotiveerd om deel te nemen aan het programma. In de loop van deze periode stelt de jongere voor zichzelf drie concrete doelen die hij of zij wil realiseren via het programma. Dat kan gaan van het herstellen van het contact met de ouders, het vinden van een geschikte opleiding, het niet meer plegen van criminele feiten enz.

 

Residentiële trainingsweek: De methodieken variëren van diepgaande groepstrainingen tot fysieke oefeningen. Alles is er op gericht om de jongere een nieuwe, positieve manier van denken aan te leren. Om de jongere te laten ervaren dat hij|zij de kracht heeft om keuzes te maken. Los van zijn|haar levensomstandigheden, problemen of andere externe factoren. Daarmee kan hij|zij een totaal nieuwe toekomst voor zichzelf creëren. Aan het einde van de residentiële trainingsweek maakt de jongere kennis met haar|zijn individuele coach voor de derde fase van het programma.

 

- Natraject: Gedurende acht maanden na de residentiële trainingsweek werkt de jongere van thuis uit (of van waar hij|zij verblijft) aan de realisatie van zijn|haar drie doelen. Daarbij kan de jongere rekenen op de steun en begeleiding van zijn|haar coach. De jongere ziet wekelijks zijn|haar coach en heeft maandelijks een groepsbijeenkomst. Het natraject wordt afgesloten met een slotceremonie.

 

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook