U bent hier: Home - Professionelen - YAR Wonen

Wil je je informeren naar de meerwaarde dat het programma voor een jongere kan betekenen?

Ben jij een jongere die zich wil aanmelden?           

 

YAR Wonen is immers niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp; d.w.z. dat het aanbod enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.

 

Concreet betekent dit dat je als aanmelder als eerste stap een A-document moet indienen, samen met de betrokken jongere en zijn/haar context. Een aanmelder kan eender welke jeugdhulpverlener zijn (bv iemand die werkt bij een JAC, CLB, OCJ, SDJ, …) Je kan niet zelf rechtstreeks instappen in een traject YAR Wonen.

 

Vervolgens wordt dit A-document ingediend bij de toegangspoort. Daar werken twee teams:

 

  • Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen.

 

  • Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.

Hierna (stap 3) krijg je als aanmelder een voorstel tot hulpverlening in de vorm van een shortlist van organisaties die dit aanbod in huis hebben. Je kan kiezen welke hiervan je wil weerhouden.

 

Als 4e stap krijgen wij bij YAR Wonen dit A-document doorgestuurd, we bekijken of de jongere in aanmerking komt i.f.v. onze doelgroep en zullen jou en de jongere in dat geval contacteren voor een kennismakingsgesprek. Als er sprake is van uitsluitingscriteria, zal YAR Wonen dit aan de jeugdhulpregie melden.

 

Na een kennismakingsgesprek heb krijgt de jongere een week bedenktijd, als hij/zij verder wil gaan met het programma, plannen we een oriëntatiegesprek waarin we de intake doen. Na dit oriëntatiegesprek wordt definitief beslist of de jongere zich kandidaat kan stellen. Het verdere verloop naar een opstart wordt ook in dit oriëntatiegesprek besproken, samen met de context van de jongere.

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook