U bent hier: Home - Uw engagement - Als organisatie: - Partners

Partners

Linklaters is een partner
Linklaters is een partner

Linklaters is een partner van YAR Vlaanderen.

 

 

Gemeente Zemst
Gemeente Zemst

De gemeente Zemst is een partner van YAR Vlaanderen.

 

Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe vrijwillige medewerkers te ondersteunen. 

Stad Zoutleeuw
Stad Zoutleeuw

De Stad Zoutleeuw is een partner van YAR Vlaanderen.

 

Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe vrijwillige medewerkers te ondersteunen. 

PSA
PSA

Wij zijn er bij PSA/MPET/ATS van overtuigd dat we buiten onze economische functie ook een sociale rol te vervullen hebben.

Onze sociale steun richten we vanaf heden op armoede in België, met de focus op kinderen en jongeren.

Naast het bieden van financiële en materiële steun aan goede doelen en lokale welzijnsorganisaties willen we ook zelf de handen uit de mouwen steken om als bedrijf écht het verschil te maken.

 

In dit kader hebben wij gekozen om het YAR programma mee op te nemen in ons jaarplan. Wij geloven dat onze medewerkers het verschil kunnen maken door hun engagement als coach.

Wij vinden dit een erg mooi en nobel programma, daar jongeren dankzij YAR een tweede kans krijgen. Hierdoor is het voor hen gemakkelijker om na het traject hun eigen weg uit te stippelen en te zoeken in de maatschappij.

Als organisatie kunnen we ons hier achter zetten, daar het buddy traject een duurzame finaliteit kent.

 

Zowel onze medewerkers, die optreden als buddy’s,  als de jongeren worden geconfronteerd met zichzelf. Met de vooropgestelde doelen wordt de eigenwaarde niet alleen aangesterkt, maar ontstaat er een soort van mentaliteitsshift.

Hierdoor kunnen de jongeren zelf keuzes maken, zichzelf ontwikkelen, hun verantwoordelijkheden opnemen bij het verwezenlijken van hun doelen en hun gedrag stap voor stap bijstellen en finetunen.

Deze duurzame persoonlijke verandering is er eentje waar wij ons in kunnen vinden als organisatie. Het programma is daarbij een leerproces voor beide partijen. Voor de jongeren een (her)ontdekkingsproces van zichzelf waarbij ze gedurende het ganse traject aangemoedigd worden door enthousiaste buddy’s met een (groot) hart op de juiste plaats. Wij zijn er van overtuigd dat deze ervaring voor onze medewerkers eentje is van onschatbare waarde. Eentje die ze kunnen meenemen tot op de werkvloer.

 

Caroline Creve

Manager Corporate Communications PSA/MPET/ATS

Schoolrock Festival
Schoolrock Festival

Schoolrock Festival is een uniek jaarlijks evenement georganiseerd door enthousiaste leerlingen van de derde graad van het Sint-Ritacollege te Kontich. Door de jaren heen is Schoolrock uitgegroeid tot het grootste schoolfestival in België, met in 2017 de 30ste editie.

Schoolrock is echter niet enkel een festival georganiseerd door en voor jongeren. Elk jaar rockt Schoolrock ook voor een goed doel. Zo kozen we in 2016 om YAR Vlaanderen financieel te ondersteunen, en dit onder het motto \'jongeren die jongeren helpen\'. Elke jongere verdient namelijk eerlijke kansen en hier willen wij graag ons steentje toe bijdragen.

 

www.schoolrockfestival.be

AG Insurance
AG Insurance

“Solidariteit ligt aan de grondslag zelf van ons beroep als verzekeraar. Daarom past solidariteit via sociaal mecenaat perfect in ons ondernemingsproject.” 

Hans De Cuyper, CEO

 

AG Insurance zorgde voor middelen om pakketten huisraad aan te kopen voor jongeren binnen YAR Wonen.

 

www.aginsurance.be

 

Antwerpen stad
Antwerpen stad

De Stad Antwerpen is een logistieke partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen ruimtes ter beschikking die we inzetten om jongeren en vrijwilligers te ontvangen.

 

www.antwerpen.be

De voorzorg Antwerpen
De voorzorg Antwerpen

De Voorzorg Antwerpen ondersteunt YAR Vlaanderen door haar interne communicatiekanalen ter beschikking te stellen om informatie te verspreiden. Tevens zijn ze een logistieke partner door het ter beschikking stellen van ruimtes.

 

 

www.socmut.be

Cera - Lannoo Uitgeverij
Cera - Lannoo Uitgeverij

In deze onzekere tijden wil Cera hoop stimuleren bij kwetsbare groepen. Daarom gingen Cera en Lannoo op zoek naar 10 hoopvolle Vlaamse projecten die concreet inzetten op het overwinnen van barrières. Zij lanceerden de projectoproep “Hoop … van dromen doelen maken”. Er werden 47 projecten ingediend die enerzijds door een professionele jury uit de non-profit sector werden beoordeeld en anderzijds door een jury van vijf bekende mensen die hoopvol in het leven staan: de psychiater Dirk De Wachter, Jan De Cock, bekend van zijn werk voor gevangenen in de hele wereld, Assita Kanko, politica en vrouwenrechtenactiviste, Topdokter Baki Topal en geluksambassadeur Leo Bormans.

 

Op 15 december 2015 werden de 10 laureaten van de Prijs van de Hoop 2015 bekendgemaakt.

Het door YAR Vlaanderen ingediende project “Jongeren nemen hun eigen toekomst in handen” werd als laureaat weerhouden tot het verkrijgen van financiële steun.

 

www.cera.be
www.lannoo.be

CIB Limburg
CIB Limburg

CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Zij tellen meer dan 1.500 leden, vertegenwoordigt meer dan 50 % van de vastgoedkantoren in Vlaanderen of 75 % van de omzet van de sector.

 

YAR Vlaanderen mag rekenen op de sympathieke ondersteuning van het CIB bij de introductie van jongeren bij diverse immobiliënmakelaars en -kantoren.

www.cibweb.be

Colruyt
Colruyt

Colruyt voorziet logistieke ondersteuning voor YAR Vlaanderen, meer bepaald naar het programma YAR Wonen voorzien zij op jaarbasis 16 startpakketten voor opstartende jongeren die weinig tot geen eigen middelen hebben.

 

 

www.colruyt.be

Een Hart voor Limburg
Een Hart voor Limburg

Al meer dan tien jaar zet het Streekfonds Een Hart voor Limburg zich in om de kwaliteit van leven in de regio te verbeteren. Kwetsbare jonge mensen meer kansen geven, daarvoor werken wij. Kinderen die opgroeien met een beperking, of kinderen in een zwakkere maatschappelijke positie, krijgen van Een Hart voor Limburg broodnodige steun.

 

De voorbije jaren mocht YAR Vlaanderen vanuit EHVL meermaals financiële steun ontvangen voor het Sociaal Fonds. Dit o.a. om mogelijk te maken dat jongeren de kans krijgen om betaalbaar op vakantie te gaan.

Stad Genk
Stad Genk

\"Voor ons als stadsbestuur van Genk is een programma als Youth at Risk een belangrijk programma. in zekere zin is het ondertussen deel gaan uitmaken van onze pedagogische infrastructuur. De samenwerking van de afgelopen jaren vormt de basis voor een duurzame commitment van ons als lokaal bestuur en beidt perspectieven op nog concretere projecten. We merken dat de collega\'s die de kans kregen om zich de afgelopen jaren in te zetten voor YAR dit als een leerrijke professionele maar ook rijke persoonlijke ervaring beschouwen. Onze waardering daarvoor.\"

 

Johan Boucneau
Sociale Zaken

 

www.genk.be

Stad Hasselt
Stad Hasselt

\"Als schepen van Jeugd van Hasselt sta ik natuurlijk pal achter de doelstellingen van YAR. Jongeren verdienen een tweede kans in de samenleving en  de begeleiding die hen in de mogelijkheid brengt om die kans vast te pakken. De methodiek van YAR is bijzonder doeltreffend en het project heeft dan ook een ongezien hoog succesratio. Zelf heb ik gelukkig ook al de kans gehad om als vijwilliger deel te nemen. Ik kan u verzekeren dat het een unieke ervaring is.

 

Personeelsleden van de stad worden dan ook aangemoedigd om deel te nemen. De inzichten die men oppikt via aan YAR stroken met de waarden die we als stad dagelijks trachten uit te dragen vanuit de stad Hasselt.\"

 

Valerie Del Re

 

 

www.hasselt.be

Gemeente Herselt
Gemeente Herselt

 - Gemeente Herselt steunt YAR Vlaanderen omdat we willen bijdragen aan een warme samenleving waar jonge mensen de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Door onze interne communicatiekanalen en lokalen ter beschikking te stellen, geven  we mee gestalte aan dit initiatief. -

 

Luc Peetermans, burgemeester gemeente Herselt

H.Essers
H.Essers

 

H.Essers, opgericht in 1928, is een toonaangevende logistieke dienstverlener, actief in heel Europa. Het bedrijf biedt gepersonaliseerde en geïntegreerde transport- en logistieke oplossingen aan. Vanuit deze expertise bieden zij logistieke ondersteuning aan YAR Vlaanderen.

 

www.essers.com

Huurderssyndicaat
Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurdersverdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning.


Zij helpen en ondersteunen jongeren die vanuit YAR Wonen problemen of obstakels ervaren m.b.t. hun huurcontract.

 

www.huurderssyndicaat.be

IBM
IBM

IBM Belgium is een partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe coaches te ondersteunen en stimuleren hun werknemers om zich als coach bij Yar Vlaanderen te engageren. 

 

www.ibm.com/be-nl

Jongerenwelzijn
Jongerenwelzijn

YAR Vlaanderen wordt erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn.

www.jongerenwelzijn.be

KBC Bank & Verzekeringen
KBC Bank & Verzekeringen

KBC Bank en Verzekeringen is een partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe coaches te ondersteunen. 

De Kring Drongen
De Kring Drongen

De Kring Drongen, een jeugdbeweging met net dat ietsje meer, entertaint jongeren door doorheen het hele jaar originele en diepzinnige activiteiten te organiseren.

 

Op 13 februari 2016 organiseerden ze hun 14e spaghettifestijn. 

Dankzij een hoop voorbereiding konden alle Drongenaren weer genieten van een lekker bord spaghetti met zelfbereide, overheerlijke saus. 

Om de smullende bezoekers en YAR Vlaanderen nog wat extra te geven kwam de leiding op het fantastische idee zichzelf te veilen. Hun eigen kwaliteiten werden in de ring geworpen en privé-carwashers, gitaarleraren, een eigen tuinmannenteam en nog veel meer werden te koop aangeboden. De prachtige opbrengst van deze fantastische veiling, bedroeg €700 en ging integraal naar YAR Vlaanderen, een organisatie in de jeugdzorg die haar aanbod richt op jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.

 

Volgend jaar op 11 februari viert De Kring haar 30-jarig bestaan en zal het 15de spaghetti-festijn plaats vinden.

Language-World
Language-World

Language-World werkt al verschillende jaren met én voor YAR Vlaanderen. Het is een zeer waardevol en hoopgevend project waarbij jongeren de kans krijgen om hun leven terug in eigen handen te nemen en een nieuwe koers uit te stippelen. Het hele programma wordt gedragen door een grote groep geëngageerde vrijwilligers en Language-World draagt zijn steentje bij door te zorgen voor het nodige vertaalwerk en tolkwerk.

 

www.language-world.be

 

LINC
LINC

“De Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (OLJC) van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)  stelt zich tot doel de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke betrokkenheid verder zetten. Het is onze overtuiging dat we dit als onderzoekers, met name in het domein van de jeugdcriminologie, -recht en -zorg, enkel kunnen realiseren vanuit een wederzijds constructieve en reflexieve relatie met de praktijk en het beleid in deze sector. Zo’n reflexief engagement (h)erkennen wij ook in onze contacten en samenwerking met YAR Vlaanderen”. 

Stad Mechelen
Stad Mechelen

In het kader van de conceptnota ‘samen tegen schooluitval’ (minister van Onderwijs), wordt er in april 2016 het overlegplatform “Leerrecht”  opgericht. Mechelen speelt hier actief in op de vraag om  te evolueren naar een vorm van ‘netwerk leerrecht’. Deze opereert als draaischijffunctie en heeft als overkoepelend orgaan een zicht op het aanbod betreffende (externe) hulpverlening voor jongeren en scholen bij moeilijk gedrag. YAR is een actieve partner van dit recent opgerichte overlegplatform Leerrecht in het realiseren van het actieplan. Mechelen wil samen met YAR hoopvolle perspectieven aanbieden aan jongeren en hen een U-turn laten maken wanneer ze dreigen af te glijden. Daarnaast wil de stad de principes van de vermaatschappelijking van de zorg omzetten in de praktijk. Mechelen maakt dit concreet door (1) het engagement als vrijwilliger te faciliteren bij haar personeel, (2) Mechelaars op te roepen zich kandidaat te stellen o.a. via het stadsmagazine De Nieuwe Maan en (3) het organiseren van de slotceremonie in het Mechelse Lamot-congrescentrum, een gebeurtenis die substantiële steun en deelname geniet van het stadsbestuur. 

 

www.mechelen.be

Mediahuis
Mediahuis

\"Als mediabedrijf brengen we met actuele communicatiemiddelen onze communities met elkaar in contact, en staan we tussen de mensen. Onze maatschappelijke rol en dagelijkse opdracht is mee te bouwen aan een duurzame en solidaire samenleving.  Het is onze verantwoordelijkheid om ook de nodige aandacht te besteden aan diegenen onder ons die een bijzondere zorg en ondersteuning vragen. Het partnership tussen Youth At Risk Vlaanderen en Mediahuis is gebaseerd op gemeenschappelijk humane waarden, waardoor we samenwerken aan een constructieve maatschappij die kansen biedt aan jongeren.\"
 
www.mediahuis.be

Metro
Metro

 

\"Het is ons een bijzonder genoegen een steentje te kunnen bijdragen aan dit bewonderenswaardige project. YAR Vlaanderen zet zich niet alleen in voor een kwetsbare doelgroep, die Metro na aan het hart ligt, maar doet dit ook op een zeer gedreven en succesvolle manier.\"

 

Alain Beerens
Marketingmanager

Metro

 

 

www.metrotime.be

Nike
Nike

Nike is één van de bekendste sportmerken wereldwijd. Nike Belgium is al jaren een zeer belangrijke partner van YAR Vlaanderen. Zij ondersteunen de organisatie door binnen hun uitgebreide personeelsploeg regelmatig oproepen te lanceren m.b.t. een engagement als coach. Verder voorzien ze logistieke ondersteuning in de vorm van kledij en schoeisel voor jongeren die hierover niet beschikken en deelnemen aan YAR-programma\'s. Tenslotte - onder de naam Nike Better World - steunen zij o.a. YAR Vlaanderen door een deel van de opbrengst van acties voor het goede doel te schenken.

 

In 2016 mochtten we van Nike ook de erkenning als Global Giving organisation ontvangen. Dit betekent dat YAR Vlaanderen in 2015 een actieve partnership met Nike aanging als changemakers. We zijn dan ook erg trots dat we als organisatie deze badge mogen dragen.

 

www.nike.com

Notice the Difference !
Notice the Difference !

\"Vanuit onze passie om het beste in mensen naar boven te halen, begeleidt Notice the Difference! doelgericht individuen, teams, groepen en organisaties in hun leerproces naar concrete resultaten. Via het persoonlijk, vrijwillig engagement van Katrien Rommens
kunnen wij al jaren ervaren dat YAR en Notice the Difference! enkele fundamentele overtuigingen delen rond de kracht in elk individu om de touwtjes van het leven in handen te nemen en ingrijpende keuzes te kunnen maken om het over een andere boeg te gooien ... elke dag opnieuw. Zo geloven wij ook in het vermogen van ieder van ons om persoonlijk leiderschap neer te zetten in al wat we doen en dat we anderen kunnen aanmoedigen om echt verantwoordelijkheid op te nemen en zo te ontdekken wat zijn/haar unieke manier is om bij te dragen aan een beetje betere wereld.\"


Katrien & Nadja

www.noticethedifference.be


 

OCMW Genk
OCMW Genk

Het OCMW van Genk stelt zijn interne kanalen ter beschikking om communicatie over YAR Vlaanderen te voeren. Hiermee ondersteunen zij ons door een groot potentieel vrijwilligerspubliek te bereiken.

www.ocmwgenk.be

OCMW Hasselt
OCMW Hasselt

Het OCMW Hasselt onderschrijft de grondideeën van “Youth at Risk Vlaanderen”, een project waarbij vrijwilligers zich inzetten om probleemjongeren terug aansluiting te doen vinden met de samenleving. OCMW-medewerkers krijgen de gelegenheid zich te engageren in het project als vrijwilliger. Daaraan verbonden prestaties en vorming worden uitgevoerd in het kader van ons vormings-, trainings- en opleidingsbeleid. Dit houdt in dat ze hiervoor deels dienstvrijstelling bekomen.
 
Een en ander sluit perfect aan met de missie, doelstellingen en kernwaarden van onze organisatie, onze “corebusiness”. Het betreft hier een hulpverleningsmethodiek, waarbij, in een actief samenwerkingsverband met de doelgroep, vrijwilligers en professionele hulpverleners, jongeren vanuit hun eigen mogelijkheden in staat gesteld worden om op een duurzame en zelfredzame wijze hun plaats in de maatschappij terug op te nemen.

 

www.ocmwhasselt.be

Provinciaal Commando Limburg
Provinciaal Commando Limburg

Het Provinciaal Commando Limburg voorziet logistieke ondersteuning m.b.t. de YAR coachingsprogramma\'s. 

 

www.mil.be/nl/provinciecommandos

Provincie Limburg
Provincie Limburg

De provincie Limburg is een parter in communicatie en logistiek.
Zij stelt haar interne communicatiekanalen ter beschikking en voorziet locaties om jongeren en vrijwilligers te ontvangen.

 

www.limburg.be

Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Vlaams-Brabant
Soroptimist Hasselt
Soroptimist Hasselt

Soroptimist International Club Hasselt werd opgericht in 1966 en telt momenteel 48 leden. De Club Hasselt steunt diverse lokale projecten (St. Gerardusinsitituuut, de Kids, vzw Vriendschap, Ter Heide, YAR Vlaanderen …) en de projecten van SI België, SI Europe en SI. Recentelijk werd het SI-waterproject gesteund. Samen realiseerde de zes Limburgse clubs ‘ 6 Go for water’ in Rwanda. Met de financiële steun van de Limburgse Soroptimisten heeft de lokale bevolking een waterleiding aangelegd van de ene heuvel naar de andere heuvel. Zo kreeg de bevolking toegang tot veilig drinkwater, kregen de vrouwen de tijd om groenten te kweken en een gezinsinkomen te verwerven en konden de meisjes ook secundair onderwijs volgen. De effecten waren enorm: minder kindersterfte, meer welvaart en welzijn, betere gezondheid… en de Rwandese overheid was zo enthousiast dat ze geïnvesteerd heeft in een wegennet en elektriciteit nadat de president het project bezocht had. Reeds verschillende jaren steunt SI Club Hasselt ook een project van de vzw Kattendans in de Dogonvallei inMali (Afrika).

 

www.soroptimist.be

Soroptimist Tongeren
Soroptimist Tongeren

Soroptimist International is wereldwijd de grootste vrouwelijke NGO (niet gouvernementele organisatie) van werkende vrouwen. SI is een zeer dynamische organisatie en verenigt internationaal vrouwen van de meest verscheiden beroepen in een netwerk. Onze deskundige professionele ervaring, onze acties en projecten op lokaal, nationaal en internationaal vlak stellen we graag ten dienste om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.

 

www.soroptimist-epinona.be

Start people
Start people

Start People is een logistieke partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen ruimtes ter beschikking die YAR Vlaanderen gebruikt om o.a. infoavonden te organiseren.

 

www.startpeople.be

Terrago
Terrago

Terrago begeleidt en ontwikkelt teams en individuen in leiderschapskwaliteiten. Wij inspireren actieve leertrajecten binnen een avontuurlijk kader.

 

Zij ondersteunen YAR Vlaanderen door hun aanwezigheid op de trainingsweken van de YAR coachingsprogramma\'s.

 

www.terrago.be

Time.lex
Time.lex

Time.lex is een advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business: time-recht.

 

Zij ondersteunen YAR Vlaanderen door hun netwerk te informeren en sensibiliseren naar een mogelijk engagement binnen de organisatie.

 

www.timelex.eu

Stad Turnhout
Stad Turnhout

Stad Turnhout verleent graag haar steun aan YAR Vlaanderen. Wij vinden het een zeer waardevol project omdat er vanuit een positieve insteek met de jongeren wordt gewerkt.

 

Jongeren in de problemen kampen zeer vaak met een laag zelfbeeld, ingegeven door negatieve overtuigingen over zichzelf.

 

Pas als je hieraan werkt, krijg je een stevige basis, klaar om het leven opnieuw aan te gaan. Dat is de basis en tegelijk de kracht van het YAR-project.


Francis Stijnen, 
burgemeester stad Turnhout

 

 

www.turnhout.be

Uhasselt
Uhasselt

Jonge mensen – met welke sociale of etnische achtergrond ook – kansen bieden. Hun blikveld verruimen en toekomst richting geven. Ervoor zorgen dat geen spát talent verloren gaat. Het sluit naadloos aan op wat wij aan de UHasselt doen. Daarom zal de universiteit de opbrengst van haar ‘Walk For Life’ van 13 december doneren aan Youth At Risk Vlaanderen(YAR).

 

www.uhasselt.be/MusicForLife

UCLL
UCLL

De opleiding bachelor orthopedagogie, UCLL-SAW leidt jongvolwassenen op tot gespecialiseerde opvoeder-begeleiders.

Vanuit het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) blijkt YAR een doeltreffend programma te zijn dat we onze studenten zeker meegeven.

De specifieke aanpak gericht op de motivatie om te veranderen, de positieve omgang met de jongeren en het omvormen van negatieve overtuigingen tot positieve overtuigingen zijn elementen die we integreren in de opleiding.

Het programma werpt tevens een nieuw licht op community based werken en het werken met vrijwilligers.

 

www.ucll.be

UCLL Quadri
UCLL Quadri

Onderzoek doen met en voor het werkveld is een belangrijke opdracht van UCLL-Quadri-SAW.

YAR Vlaanderen toonde hierin de nodige openheid, engagement en kritische geest. Het was een constructieve samenwerking met duidelijke resultaten die te lezen zijn in het eindrapport Youth at Risk Vlaanderen op de effectladder.

Het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) toonde aan dat YAR Vlaanderen een doeltreffend programma is met een positief effect op jongeren, coaches, vrijwilligers en partnerorganisaties.

 

www.ucll.be/onderzoek

VDAB
VDAB

\"De VDAB heeft expertise ontwikkeld in de aangepaste begeleiding van jongeren door in te zetten om de arbeidsmarktgerichte competenties te versterken. Het zijn deze experten,die nu ingezet worden om het YAR coachingsprogramma te ondersteunen. Ik geloof ook sterk dat we de jongeren op nieuwe loopbaansporen kunnen krijgen als we vertrekken van wat jongeren wel kunnen en hierop verder te gaan.\"

 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB

 

www.vdab.be

Villa Basta
Villa Basta

Villa Basta vzw is een creatief huis voor kinderen en jongeren waar ze kunnen experimenteren met theater, dans, video/multimedia en muziek.

 

Bij YAR staat de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren centraal, bij Villa Basta ook, maar dan op creatief vlak! We staan beide met een open en positieve houding tegenover jongeren, wat jongeren meer zelfvertrouwen geeft om de eigen tekorten te overstijgen.

 

Beide organisaties zijn gehuisvest in De Silo en geloven in de creativiteit van deze jonge mensen, het helpt hen zelf vorm en zin te geven aan het leven.

 

Villa Basta ondersteunt YAR Vlaanderen d.m.v. creatieve input rond campagnes, video\'s & communicatie.

 

 

www.villabasta.be

Vlaamse Overheid
Vlaamse Overheid

www.vlaanderen.be

De Voorzorg Limburg
De Voorzorg Limburg

De Voorzorg Limburg ondersteunt YAR Vlaanderen door haar communicatiekanalen ter beschikking te stellen om informatie te verspreiden.

Gemeenten en steden die ook ijveren voor een warmere samenleving;
Gemeenten en steden die ook ijveren voor een warmere samenleving;

Stad Aarschot
Gemeente Alken
Gemeente Beersel
Gemeente Bever
Gemeente Bocholt
Gemeente Boutersem

Stad Bree
Gemeente Diepenbeek
Stad Diest

Gemeente Dilbeek
Gemeente Geetbets

Gemeente Heist-op-den-Berg

Gemeente Herselt

Stad Landen
Gemeente Maasmechelen
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Gemeente Opglabbeek
Gemeente Riemst
Stad Turnhout

Gemeente Wezenbeek - Oppem

Gemeente Zemst

 

YAR Vlaanderen

Schippersstraat 11a

3500 Hasselt

contacten

YAR Vlaanderen Facebook