Jaarverslag 2022

Voorwoord

Verbinding

Na twee jaar afstand houden door de coronacrisis vonden we in 2022 opnieuw echte verbinding. We brachten mensen bij elkaar. We bouwden bruggen.

Het virus heeft een forse weerslag gehad op de wereld. De zorg voelt het. Wij voelen het. De uitdaging om vrijwillige medewerkers te vinden was groter. Terwijl zij – naast de jongeren – de kern van onze programma’s vormen. Toch laten we het hoofd niet hangen: bij YAR Vlaanderen kijken we altijd positief vooruit.

Maar eerst een terugblik: in dit jaarverslag ontdek je de mijlpalen van 2022. De ups-and-downs. Belangrijke realisaties. Je komt meer te weten over de programma’s, de werking en de cijfers. En natuurlijk ook over de mensen rond wie het allemaal draait. Jongeren, professionele en vrijwillige medewerkers, en partners krijgen de verdiende aandacht.

De rode draad? Verbinding. Tussen verschillende werelden zoals de analoge en de digitale. Tussen welkom heten en afscheid nemen. Tussen menselijke warmte en wetenschap.

Als je door het jaarverslag bladert, vallen de titels en afbeeldingen je wellicht op. Ze zijn geïnspireerd op de titels van de slotceremonies van de voorbije jaren. Feestelijke verbindingsmomenten voor alle betrokkenen van YAR Vlaanderen. Warme momenten waarop jongeren en hun coaches getuigen over de afgelegde weg. Inzichtelijke momenten die getuigen van groei en ontwikkeling.

Het leek ons treffend om ons verhaal op te bouwen rond die titels. Net zoals de jongeren hun nieuwe levensverhaal verder opbouwen na de slotceremonie.
Ik wens je, in naam van YAR Vlaanderen, veel inzicht, groei en bloei. Op persoonlijk en professioneel vlak.

Koen Frøberg
Algemeen directeur YAR Vlaanderen

Verbinding

YAR Wonen event op 24 september 2022 in Hasselt & Antwerpen

Missie

Waar we voor staan

Het leven van kwetsbare jongeren (16 tot 21 jaar) weer op de rails krijgen, en ervoor zorgen dat ze hun leven en/of woonsituatie in eigen handen nemen – dat is de missie van YAR Vlaanderen.
Centraal in onze werking staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen. Die laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. En dat bewuste keuzes maken de eerste stap is om hun leven of woonsituatie in handen te nemen.

Visie

Waar we voor gaan

YAR Vlaanderen streeft naar een warme maatschappij waarin geen enkele jongere uit de boot valt. Onze community-based programma’s – met vrijwillige medewerkers en partners uit het bedrijfsleven – activeren de samenleving om mee verantwoordelijkheid te nemen voor de jongeren. Zo spelen zij opnieuw een betekenisvolle rol in de samenleving.

Strategie

Hoe we onze visie realiseren

YAR Vlaanderen vertrekt vanuit een inclusieve benadering: elke jongere kan – vanuit zijn eigen kracht – nieuwe keuzes maken en eigenaar worden van zijn levenspad. We werken vanuit gelijkwaardigheid aan persoonlijke ontwikkeling en een sterker netwerk rond de jongeren. Hierbij ondersteunen we de jongeren onvoorwaardelijk en doelgericht. We zijn er absoluut en positief voor hen. We handelen actief en resultaatgericht. En we mikken op een efficiënte hulpverlening op organisatie- en programmaniveau. Kenmerkend voor YAR Vlaanderen: de nauwe betrokkenheid van de gemeenschap bij onze organisatie. Zo brengen we zorg in de samenleving door de samenleving bij de zorg te betrekken.

Uitzicht op mogelijkheden

Slotceremonie van YAR Coaching Vlaams-Brabant|Brussel op 15 oktober 2022

Yar Coaching

Want er zijn altijd mogelijkheden

YAR Coaching is een samenlevingsprogramma dat de leefomgeving van de jongere tussen de 16 en 21 jaar aanvult. Met inzet van:
- professionele medewerkers
- vrijwillige medewerkers, opgeleid door YAR Vlaanderen
- bedrijven en organisaties die YAR Vlaanderen ondersteunen.

Samen vormen zij de gemeenschap waarbinnen jongeren op een positieve manier aan hun toekomst werken. Als gemotiveerde spelers die altijd zicht hebben op mogelijk- heden.

Tijdens het voortraject van YAR Coaching stellen de jongeren voor zichzelf drie concrete, persoonlijke doelen die ze via het programma willen realiseren. Tijdens de intensieve residentiële trainingsweek ervaren ze dat ze de kracht hebben om keuzes te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Gedurende het natraject werken de jongeren aan de realisatie van hun doelen

Want er zijn altijd mogelijkheden

Slotceremonie van YAR Coaching Vlaams-Brabant|Brussel op 15 oktober 2022

Yar Wonen

Alleen wonen doen we samen

YAR Wonen is een coachingprogramma voor jongeren tussen de 17 jaar en 4 maanden en 21 jaar die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen. Het programma onder- steunt hen via 3 pijlers:
- netwerk verruimen en versterken;
- persoonlijke ontwikkeling;
- praktische ondersteuning bij zelfstandig wonen.

YAR Wonen houdt een wisselwerking in tussen de jongere, zijn vrijwillige coach en een professionele medewerker. Die laatste zorgt voor het kader, maar het is de samen- leving die de jongere omringt. Daartoe behoren ook de partners van YAR Vlaanderen, socioculturele organisaties en lokale besturen. Kortom, een netwerk dat de jongeren ondersteunt bij hun zelfstandigheidstraject. Want alleen wonen doen we samen!

Alleen wonen doen we samen

YAR Wonen event op 17 september 2020 in Hasselt

Tijdlijn

259

259

259

259

259

259

100% een speler

Bij YAR Vlaanderen draait alles rond de jongeren en hun netwerk. We bieden jongeren bewust brede ondersteuning omdat zorg een taak is voor de samenleving in zijn geheel. De winst is driedubbel:

 • Jongeren krijgen een (tweede) kans, vinden hun levenspad terug en tellen mee in de maatschappij.
 • Vrijwillige medewerkers groeien op persoonlijk vlak, vergroten hun netwerk en verrijken hun leven.
 • Engagement is de ‘sociale lijm’ van de samenleving: het leidt tot meer solidariteit en rechtvaardigheid.

Ook bedrijven zetten hun schouders onder onze organisatie, onder andere via medewerkersprogramma’s. Zo:

 • dragen ze hun steentje bij voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg;
 • krijgen ze loyale en betrokken medewerkers;
 • versterken ze hun zichtbaarheid en reputatie.

100% een speler

YAR Wonen evenement op 23 september 2021 in Antwerpen en Hasselt

Een nieuwe waardering

Wie zijn de jongeren die instappen in de programma’s van YAR Vlaanderen? Hoe ervaren ze die programma’s? Welke lessen trekken ze eruit? Wat vinden ze van hun coaches?

De jonge YAR-ambassadeurs waarderen de handvaten die we hen aanreiken. Ze gaan ermee aan de slag om persoonlijke doelen te realiseren. De meeste van hen doen het prima. Hebben hun leven weer op het spoor.

In memoriam

Jammer genoeg hebben we in 2022 afscheid moeten nemen van twee jongeren: Zoë, die deelnam aan YAR Coaching in 2021-2022, en Valérie, deelnemer aan YAR Coaching 2017. Ze worden ontzettend gemist. Ze leven verder in onze harten en gedachten.

Een nieuwe waardering

Slotceremonie van YAR Coaching Limburg op zaterdag 21 januari 2023

Professionele medewerkers

YAR Vlaanderen telt 15 professionele medewerkers, de interne krachten die onze missie waarmaken. Stuk voor stuk mensen met een hart voor jongeren en onze organisatie. Gedreven professionals die bewust kiezen voor een organisatie die de samenleving een beetje warmer maakt.

Alles is altijd in beweging. Zo ook onze organisatie. Dit veranderde er het afgelopen jaar:

 • Op 26 maart werd Jane geboren, dochtertje van Yasmin en Gilles.
 • Elien was een waardige vervanger voor Yasmin tijdens diens zwangerschapsverlof. We zijn haar erkentelijk voor de bergen werk die ze in die periode heeft verzet.
 • Sharon van Rijssel heeft in juli onze organisatie verlaten, na zes jaar waardevolle inzet. We wensen haar het allerbeste met om het even welke uitdaging er op haar pad komt.
 • Op 10 augustus vervoegde Martijn Klomp ons team. Hij verving Elisa tijdens diens zwangerschapsverlof. Op 1 mei 2023 wordt Martijn programmaverantwoordelijke YAR Coaching Limburg.
 • Katrijn Tack droeg meer dan haar steentje bij tot YAR Vlaanderen tijdens de vervanging van Sharon. Van februari 2021 tot oktober 2022 was ze een graag geziene collega.
 • Op 18 oktober ging Erin Aznag aan de slag als programmamedewerker YAR Coaching Vlaams-BrabantIBrussel.
 • Op 15 november kwam Otis ter wereld, zoon van Martijn en Valerie, en broertje van Felia en Leonie.
 • Op 29 november werd Elisa mama van een tweede dochter Lilie. Papa Wim is zo fier als een gieter.
 • Eind januari 2023 verliet Olivier onze organisatie om teamverantwoordelijke te worden bij partner Bethanie in Genk. We wensen hem alle succes met die nieuwe stap in zijn loopbaan.

Blijven kiezen

Slotceremonie van YAR Coaching Vlaams-Brabant|Brussel op zaterdag 16 oktober 2021

Vrijwillige medewerkers

Vrijwillige medewerkers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. Ze vormen een essentiële schakel in onze werking. Maken een wezenlijk verschil in het leven van jongeren. En bouwen mee aan een solidaire samenleving. In ruil voor hun engagement oogsten ze waardering, een ruime blik op de wereld, nieuwe vaardigheden, sociale contacten en meer.

In memoriam

Ellen De Cock, gewaardeerde en geliefde vrijwillige coach bij YAR Vlaanderen, verloor in november 2022 het leven na een tragisch verkeersongeval. We wensen al wie haar kende veel liefde en troost. Ook voor ons is het een bitter afscheid. Maar we onthouden graag de mooie herinneringen.

Adriaan van Nijendaal - Alessio Abate - Amy Mcghee - An Opsteyn - An Schevernels - Anastasia Loiacono - Ann Moons - Ann Vandaele - Ann Vandendriessche - Ann Vandevelde - Anna Alumangoto Mupia - Anna Van HeukelomMoons - Ann Vandaele - Ann Vandendriessche - Ann Vandevelde - Anna Alumangoto Mupia - Anna Van Heukelom Anne De Laet - Anneleen Andries - Anne-Lore Neuts - Anne-Sophie Pringuet - Annick Verstraete - Anse RubbensAnne De Laet - Anneleen Andries - Anne-Lore Neuts - Anne-Sophie Pringuet - Annick Verstraete - Anse Rubbens Antony Maole Luanyi - Ariane Vaes - Arthur Spoor - Aziza Abied - Bavo Van Damme - Benjamin MazzareseAntony Maole Luanyi - Ariane Vaes - Arthur Spoor - Aziza Abied - Bavo Van Damme - Benjamin Mazzarese Bianca Van Thuijl - Bieke Geeraerts - Birgit Van Opstal - Bo Olischlager - Brigitte Bollen - Brigitte HoubenBianca Van Thuijl - Bieke Geeraerts - Birgit Van Opstal - Bo Olischlager - Brigitte Bollen - Brigitte Houben Brigitte Schouterden - Brigitte Van Cauwenbergh - Carine Weltens - Carla Pretorius - Carla Ruts - Casey NeysBrigitte Schouterden - Brigitte Van Cauwenbergh - Carine Weltens - Carla Pretorius - Carla Ruts - Casey Neys Charlotte Caenen - Christel Coppens - Christy Schoels - Claudine Schepens - Cleo Hendriks - Daan Mullens - DaisyCharlotte Caenen - Christel Coppens - Christy Schoels - Claudine Schepens - Cleo Hendriks - Daan Mullens - Daisy Sluyts - David Van Dycke - David Van Heydegem - Davina Commers - Deborah Holthuizen - Diane VanderfeestenSluyts - David Van Dycke - David Van Heydegem - Davina Commers - Deborah Holthuizen - Diane Vanderfeesten Dimitri Durlet - Dirk Maegerman - Dirk Schops - Dorien Lambrechts - Dries Verschueren - Elien De Belder - ElienDimitri Durlet - Dirk Maegerman - Dirk Schops - Dorien Lambrechts - Dries Verschueren - Elien De Belder - Elien Van Acoleyen - Elke Penders - Elke Van Soom - Ella Vermeylen - Ellen Billen - Ellen De CockVan Acoleyen - Elke Penders - Elke Van Soom - Ella Vermeylen - Ellen Billen - Ellen De Cock - Ellen De Wolf- Ellen De Wolf Els Van Achter - Els Verstraeten - Els Want - Emma Kusters - Enya Van Den Berge - Eric Brenard - Eric JorisEls Van Achter - Els Verstraeten - Els Want - Emma Kusters - Enya Van Den Berge - Eric Brenard - Eric Joris Erik Lombarts - Erin Aznag - Evelien Van Thuyne - Evelyne Van de Velde - Faten Makarem - Fatima Bounda - FaustaErik Lombarts - Erin Aznag - Evelien Van Thuyne - Evelyne Van de Velde - Faten Makarem - Fatima Bounda - Fausta Gala - Firdaws Haziri - Fleur Jevenois - Florence Corens - Frederik Sergooris - Fritz Sundermann - Fudayl BektasGala - Firdaws Haziri - Fleur Jevenois - Florence Corens - Frederik Sergooris - Fritz Sundermann - Fudayl Bektas Gabry Kuijten - Geert Stockmans - Geert Van den Ameele - Gerrie Geelen - Gilbert Drabbe - Gitta Van BaelGabry Kuijten - Geert Stockmans - Geert Van den Ameele - Gerrie Geelen - Gilbert Drabbe - Gitta Van Bael Greet Kinschots - Grete Flies - Guy De Dapper - Hanne Broux - Hanne Vandermeerschen - Hannelore Harts - HaraldGreet Kinschots - Grete Flies - Guy De Dapper - Hanne Broux - Hanne Vandermeerschen - Hannelore Harts - Harald Eberhardt - Hedwig Van den Hout - Heidi Deknop - Helle Arfaoui - Hilda Martens - Hildegarde Scheelen - HoryaEberhardt - Hedwig Van den Hout - Heidi Deknop - Helle Arfaoui - Hilda Martens - Hildegarde Scheelen - Horya Cherifi- Ilvy Westhovens - Inge Mariën - Ingrid Horvath - Jan De Block - Jan Neyens - Jan Schevernels - Jan VanCherifi- Ilvy Westhovens - Inge Mariën - Ingrid Horvath - Jan De Block - Jan Neyens - Jan Schevernels - Jan Van Achter - Jan Vanmechelen - Jasmijn Cuypers - Jasmine Schaerlaekens - Jeroen Cuypers - Jill Van Eecke - Jo DelbaereAchter - Jan Vanmechelen - Jasmijn Cuypers - Jasmine Schaerlaekens - Jeroen Cuypers - Jill Van Eecke - Jo Delbaere Jo Rosiers - Johan Clerx - John Van den Berg - Jolien Daems - Jolien Lauwers - Joost Boerjan - Joris GeensJo Rosiers - Johan Clerx - John Van den Berg - Jolien Daems - Jolien Lauwers - Joost Boerjan - Joris Geens Jos Loyens - Joyce Bosschaert - Jos VanJos Loyens - Joyce Bosschaert - Jos Van Nuffel - Jozef Rantong - Julie FrederixNuffel - Jozef Rantong - Julie Frederix Karel Wilmots - Karen Buggenhoudt -Karel Wilmots - Karen Buggenhoudt - Karen Dewulf - Karen Hilgert - KarenKaren Dewulf - Karen Hilgert - Karen Verest - Kate Gates - Kathleen SwertsVerest - Kate Gates - Kathleen Swerts - Katrijn Tack - Kelly Jennart - Kelsey- Katrijn Tack - Kelly Jennart - Kelsey Thaets - Kevin Stienen - Koen Alen - KrisThaets - Kevin Stienen - Koen Alen - Kris Daniels - Kris Vansteenbeeck - LauraDaniels - Kris Vansteenbeeck - Laura Kerschot - Lee Van Loocke - Leen Van DenKerschot - Lee Van Loocke - Leen Van Den Bossche - Lief Somers - Lien De WildemanBossche - Lief Somers - Lien De Wildeman Lies Van der Auwera - Lies Vanhalle -Lies Van der Auwera - Lies Vanhalle - Liesbeth Blockx - Liesbeth KeymeulenLiesbeth Blockx - Liesbeth Keymeulen Lieve Delava - Lieve Geers - Lieve VanderLieve Delava - Lieve Geers - Lieve Vander Linden - Lore Aelter - Lorenzo MinnoyeLinden - Lore Aelter - Lorenzo Minnoye Lotte Maas - Lukas Aerssens - Maarten Vanassche - Maartje Berben - Manuela Tiberio - Marc Buckinx - MarcLotte Maas - Lukas Aerssens - Maarten Vanassche - Maartje Berben - Manuela Tiberio - Marc Buckinx - Marc Calders - Marc Vanaudenaerde - Marianne Van In - Marie Decru - Marie Donck-Reyniers - Marie-Jeanne DeneukerCalders - Marc Vanaudenaerde - Marianne Van In - Marie Decru - Marie Donck-Reyniers - Marie-Jeanne Deneuker Marieke Brusselmans - Marieke Tailly - Marilou Dubois - Mathieu Van Der Aerschot - Maureen Ranson - MichaelaMarieke Brusselmans - Marieke Tailly - Marilou Dubois - Mathieu Van Der Aerschot - Maureen Ranson - Michaela Welkenhuysen - Mieke Willaert - Miguel De Meyer - Monique Vervalle - Myriam Hoste - Nancy KrieckemansWelkenhuysen - Mieke Willaert - Miguel De Meyer - Monique Vervalle - Myriam Hoste - Nancy Krieckemans Nancy Van Haen - Nathalie Corbanese - Nathalie Geebelen - Nathalie Van Den Langenbergh - Nele Laes - NeleNancy Van Haen - Nathalie Corbanese - Nathalie Geebelen - Nathalie Van Den Langenbergh - Nele Laes - Nele Meulemans - Nele Postelmans - Nico Vleugels - Noa De Neve - Nobby Thys - Nordine Arraudi - Nyota Mweze - OlivierMeulemans - Nele Postelmans - Nico Vleugels - Noa De Neve - Nobby Thys - Nordine Arraudi - Nyota Mweze - Olivier Van Eyken - Pascal De Munck - Pascale Hermie - Pascaline Louwagie - Patrick De Bruyn - Patrick Dello - PatrickVan Eyken - Pascal De Munck - Pascale Hermie - Pascaline Louwagie - Patrick De Bruyn - Patrick Dello - Patrick Naulaerts - Patrick Van Daele - Paul Bastiaensen - Paul Vleeschouwers - Peggy De Prins - Peggy Reynders - PeterNaulaerts - Patrick Van Daele - Paul Bastiaensen - Paul Vleeschouwers - Peggy De Prins - Peggy Reynders - Peter Bex - Peter Claes - Peter Goris - Peter M. Claes - Peter Maes - Peter Malin - Peter Rakers - Peter Van den BorreBex - Peter Claes - Peter Goris - Peter M. Claes - Peter Maes - Peter Malin - Peter Rakers - Peter Van den Borre Peter Vandevivere - Petra Van Enis - Philippe Mariman - Pieter Jonckheere - Raf Stevens - Raj Kaur - ReindertPeter Vandevivere - Petra Van Enis - Philippe Mariman - Pieter Jonckheere - Raf Stevens - Raj Kaur - Reindert Vermeire - Rianda Zwakhoven - Rik Claes - Rita Wouters - Robert Van der Herten - Roel Renders - Rozemie LommezVermeire - Rianda Zwakhoven - Rik Claes - Rita Wouters - Robert Van der Herten - Roel Renders - Rozemie Lommez Saartje De Geyter - Sabine Ruys - Sandra Selleslagh - Sanne Augustyniak - Sanne Martens - Sara De Piere - SarahSaartje De Geyter - Sabine Ruys - Sandra Selleslagh - Sanne Augustyniak - Sanne Martens - Sara De Piere - Sarah De Smedt - Saskia Mermans - Sofie Lauwers - Sofie Vehent - Sonja Peeters - Sonja Tielen - Sonja Van Ossel - SonjaDe Smedt - Saskia Mermans - Sofie Lauwers - Sofie Vehent - Sonja Peeters - Sonja Tielen - Sonja Van Ossel - Sonja Vermeersch - Sophie Fromont - Sophie Vanreppelen - Stacey De Caluwé - Stef Deconinck - Stefan Rogiers - StefanieVermeersch - Sophie Fromont - Sophie Vanreppelen - Stacey De Caluwé - Stef Deconinck - Stefan Rogiers - Stefanie Bullen - Steve Vande Broeck - Steven De Winter - Sus Driessen - Suzanne Schiepers - Sven Van Hecke - SylviaBullen - Steve Vande Broeck - Steven De Winter - Sus Driessen - Suzanne Schiepers - Sven Van Hecke - Sylvia Ruts - Sylvie Vanneste - Tessa Baeck - Thijs Dillen - Thomas Snoeckx - Tibo De Brabander - Tim De Kinder - TimRuts - Sylvie Vanneste - Tessa Baeck - Thijs Dillen - Thomas Snoeckx - Tibo De Brabander - Tim De Kinder - Tim Derboven - Tine Thijsen - Tinne Buelens - Tom Claes - Tom Decoster - Tom Vanhemel - Tony Dirven - Toon WarnantsDerboven - Tine Thijsen - Tinne Buelens - Tom Claes - Tom Decoster - Tom Vanhemel - Tony Dirven - Toon Warnants Valentino Busby - Valérie Pickery - Valerie Van de Put - Vick Verhaeghe - Walter Verdoodt - Wendy Luyks - WendyValentino Busby - Valérie Pickery - Valerie Van de Put - Vick Verhaeghe - Walter Verdoodt - Wendy Luyks - Wendy Mateos - Willy Gordyn - Wouter Esseldeurs - Wouter van Hooydonk - Yasmine Issaoui - Youp Van SandeMateos - Willy Gordyn - Wouter Esseldeurs - Wouter van Hooydonk - Yasmine Issaoui - Youp Van Sande

Partners

YAR Vlaanderen is zijn partners bijzonder dankbaar voor hun steun en inzet. Mede dankzij hen kunnen wij (haast) alles aan.

Goed bestuur, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid zijn geen nice to have maar een must. Om succesvol te zijn, kunnen bedrijven investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan door samen te werken met YAR Vlaanderen:

 • logistieke ondersteuning (vervoer, vergaderlocaties ...)
 • financieel duwtje in de rug (sociaal mecenaat)
 • communicatie (promotie en naambekendheid bevorderen)
 • opleidings- of tewerkstellingstrajecten
 • hr/learning & development (medewerkers een engagement laten opnemen binnen onze organisatie)

Bij die laatste vorm van samenwerking – corporate volunteering – nemen medewerkers de rol van jongerencoach op:

 • Medewerkers ervaren dankbaarheid en zingeving, vergroten hun netwerk en ontwikkelen skills die op en naast de werkvloer van pas komen.
 • Een uitstekend alternatief voor klassieke opleidingen dat leidt tot een duurzaam hr-beleid, betrokken en loyale medewerkers en een sterk employer brand.
 • Maatschappelijke winst: vrijwilligerswerk heeft een grote sociale en economische waarde.

Ik kan alles

Digitale slotceremonie YAR Coaching Oost-Vlaanderen op zaterdag 20 november 2020

Maskers af

De programma’s van YAR Vlaanderen volgen een bijzondere methodiek, gebaseerd op intensieve en langdurige coaching. We zoomen in alle transparantie in op de cijfers.

Cijfers jongeren Yar Wonen

Cijfers jongeren Yar Wonen Antwerpen

Cijfers jongeren Yar Wonen Limburg

Cijfers jongeren YAR Coaching

Maskers af

Slotceremonie YAR Coaching Oost-Vlaanderen op zaterdag 20 november 2021

Wetenschappelijk onderzoek

Altijd een keuze

Keuze is een van de vier hoekstenen van de YAR-programma’s. We kunnen altijd – ongeacht de omstandigheden – bewuste keuzes maken. Een van de belangrijkste keuzes die YAR Vlaanderen heeft gemaakt, is om de effectiviteit van onze programma’s wetenschappelijk te laten meten. Daartoe werken we samen met UCLL (University Colleges Leuven-Limburg), onder leiding van Prof. Dr. S. Anne Groenen, doctor in de criminologische wetenschappen en Evi Verdonck, kernonderzoeker expertisecentrum Resilient People.

Doelstelling

 • De effectiviteit van YAR Coaching en YAR Wonen vaststellen via een evaluatietool waarmee de professionele medewerkers nadien zelf aan de slag kunnen.
 • Het profiel van de jongeren in kaart brengen: voor wie zijn de programma’s geschikt?
 • Sterktes en verbeterpunten formuleren.

Betrokkenen

De onderzoekers van UCLL hebben de stakeholders van YAR Vlaanderen bevraagd om een ‘veranderingstheorie’ op te maken om zo de effecten van de programma’s te identi- ficeren. Die stakeholders zijn de professionele medewerkers, de vrijwillige coaches en de jongeren zelf.

Altijd een keuze

Slotceremonie van YAR Coaching Oost-Vlaanderen op zaterdag 26 november 2022

Werkwijze

Er werden focusgroepen georganiseerd met betrokkenen. Die focusgroepen draaiden rond ervaringen, leerprocessen en effecten.

Inzichten

Enkele belangrijke inzichten uit het onderzoek:

 • De residentiële trainingsdagen zijn een sleutelmoment.
 • Vrijwillige medewerkers zijn een essentieel ‘middel’ om de doelstellingen te bereiken.
 • Jongeren veranderen op persoonlijk vlak – tijdens en na het programma – en vertonen ook ander gedrag in verschillende levensdomeinen.
 • De ‘driehoeksverhouding’ tussen jongere, coach en professionele medewerker is cruciaal.
 • De drie doelen die de jongeren stellen aan het begin van het programma, bieden richting en focus voor hun groei.

Tool

Na deze eerste onderzoeksfase werd de evaluatietool ontwikkeld. Daartoe werden diverse aspecten bevraagd (focuspunt: persoonlijke ontwikkeling stimuleren). Als indica- toren werden voor YAR Coaching 7 verwachte effecten geformuleerd; voor YAR Wonen zijn er dat 9.
Op basis van de verwachte effecten werden betrouwbare meetinstrumenten bepaald, waaronder (online) vragenlijsten voor jongeren, verwijzers, professionele en vrijwillige medewerkers.
Ook de registratie van contacten met jongeren tijdens de looptijd van de programma’s is een meetinstrument.
Verder worden ook de persoonlijke doelen van de jongeren opgevolgd: in hoeverre dragen ze bij tot het bereiken van de inhoudelijke doelstellingen?
Tot slot wordt ook de tevredenheid over het contact van de jongeren met de professi- onele en vrijwillige medewerkers geëvalueerd.

Perspectief

Slotceremonie van YAR Coaching Antwerpen op zaterdag 25 juni 2022

Perspectief

Ook 2023 en de komende jaren trekken we bij YAR Vlaanderen alle registers open om nog meer jongeren te ondersteunen. In nog meer regio’s. Met nog efficiëntere programma’s. Ziehier alvast een voorproefje van wat de toekomst in petto heeft:

Opstart YAR Coaching West-Vlaanderen

Na Antwerpen, Limburg, Vlaams-BrabantIBrussel en Oost-Vlaanderen landt YAR Vlaan- deren nu ook in West-Vlaanderen. In 2023 komen twee nieuwe medewerkers aan boord om de opstart van het programma in goede banen te leiden. Vanaf midden 2024 vinden de eerste opleidingsmomenten plaats.

Wetenschappelijk onderzoek

De eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met UCLL zijn alvast positief. Zo blijkt dat jongeren hun negatieve overtuigingen leren omzetten in een positieve manier van denken. En dat ze optimistischer zijn over de toekomst. Ze zijn ook veerkrachtiger, maken meer bewuste keuzes en nemen hun leven meer in eigen handen. Bovendien zijn ze heel tevreden over hun contacten met de professionele en vrijwillige medewerkers van YAR Vlaanderen.

Op de definitieve resultaten met gedetailleerde cijfers is het nog even wachten. Het onderzoek loopt dit en de volgende jaren gewoon door. We zullen er in alle transpa- rantie over communiceren in het volgende jaarverslag

Nieuwe programmaformats

Het YAR Wonen-programma wordt lichtjes bijgestuurd om beter aan te sluiten bij de realiteit van vandaag. Concreet: jongeren starten met een vierdaagse residentiële training. In die periode ontmoeten ze voor het eerst hun coach. Daarna bundelen ze de krachten gedurende 34 weken om de vooropgestelde persoonlijke doelen te realiseren.

Voor het YAR Coaching-programma breiden we de doelgroep uit. Waar we voorheen werkten met jongeren van 15 tot 18 jaar, is dat voortaan met jongeren tussen de 16 en de 20 jaar.

Ambities

YAR Vlaanderen wil:

 • zijn hulpverlening voor jongeren uitbreiden naar heel Vlaanderen;
 • een expert zijn in jongeren coachen naar een nieuw levensperspectief;
 • een meer preventieve, krachtgerichte rol vervullen voor de doelgroep van 16- tot 18-jarigen;
 • een gedifferentieerd contextprogramma opzetten voor 18+’ers.

Net zoals we vandaag al doen, blijven we ons aanbod uitbouwen via sterke partnerschappen. We blijven optreden als bruggenbouwer voor burgers die een maatschap- pelijk engagement opnemen ten aanzien van jongeren. YAR Vlaanderen werkt als een dynamische, duurzame en wendbare organisatie die via hybride samenwerkingen inspeelt op maatschappelijke opportuniteiten.

Om onze ambities te realiseren, hebben we een aantal strategische en hanteerbare projecten gedefinieerd:

Aanbod uitbreiden en differentiëren:

 • Uitbreiding van de programma’s YAR Wonen en YAR Coaching over heel Vlaanderen;
 • Een meer preventief aanbod naar de doelgroep van 16- tot 21-jarigen;
 • Differentiatie van het aanbod naar de doelgroep van 18- tot 23-jarigen.
YAR-programma’s inhoudelijk verdiepen en versterken:
 • Kennisborging van YAR Wonen en YAR Coaching;
 • Verzelfstandiging van trainerschap;
 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de doelgerichtheid van de programma’s;
 • Scan van jongerenindicaties voor deelname aan programma in functie van efficiën- tieverhoging.
Interne werking van YAR versterken:
 • Medewerkers professionaliseren via Learning & Development;
 • Inzetten op werven én behouden van vrijwillige medewerkers;
 • Impactanalyse uitvoeren rond de schaalbaarheid en draagkracht van nieuwe initia- tieven;
 • Processen digitaliseren om efficiënter te werken;
 • Duurzame (lange termijn)partnerschappen ontwikkelen.