Het werken met vrijwillige medewerkers is een fundamentele keuze van YAR Vlaanderen en een belangrijke hoeksteen binnen de werking. Voor de jongeren is het van belang dat ze zien dat er mensen zijn die zich onvoorwaardelijk (100% engagement/commitment) voor hen inzetten en dat er volwassenen zijn die ze kunnen vertrouwen. In die zin vormen vrijwillige medewerkers een groot kapitaal binnen de organisatie. Binnen de vaste format, geven zij concreet gestalte aan de invulling ervan en zijn ze cruciaal voor het slagen van zowel het YAR Coaching– als van het YAR Wonen programma.

Dankzij hen kunnen wij onze programma’s blijven aanbieden aan jongeren.
Mede door de ondersteuning van vrijwillige medewerkers kunnen jongeren aan hun doelen werken en hun leven weer op het voor hen juiste spoor brengen.

Voor YAR Wonen Limburg en stad Antwerpen zijn er jaarlijks 36 in te vullen vrijwilligersfuncties.
Voor YAR Coaching zijn er 75 vrijwilligersfuncties voor 25 jongeren per programma nodig, met name voor de drie verschillende fasen: het voortraject, de intensieve residentiële trainingsweek en het natraject.
In totaal zijn er dus zo’n 336 vrijwilligersfuncties per jaar.

De vrijwilligersgroep omvat in elk programma ongeveer de helft uit nieuwe vrijwillige medewerkers. Dit juichen we toe omdat hiermee het netwerk en de community van jongeren en YAR Vlaanderen telkens weer wordt uitgebreid.

Het werken met vrijwillige medewerkers heeft ook een maatschappelijk effect. De wederzijdse beeldvorming tussen jongeren en vrijwillige medewerkers en partners verandert. De jongeren krijgen een ander beeld van de volwassenen en vice versa.

Meer weten? Kom naar een infoavond in jouw buurt of bezorg ons je gegevens via het contactformulier.