Via een reeks openhartige getuigenissen laten we je kennismaken met jongeren die het YAR Wonen-programma volgden.
Ze geven inkijk in het pad dat ze vóór YAR Wonen bewandelden, en de weg die ze vandaag volgen.
Deze verhalen hangen nauw samen met de YAR Wonen-events in Antwerpen en Hasselt.  Je ontdekt er drie voor het event van 23 september, en drie na het event.
In deze getuigenis laten we Yana aan het woord. 

Yana Heyvaert
19.12.2000, Mol
Hasselt

In het licht van heel wat tegenslag jezelf drie doelen stellen én ze behalen, is een hele opdracht – zelfs voor doorgewinterde spelers. Het vergt doorzettingsvermogen, zeker als de inzet hoog is.

Toch heeft Yana niet enkel haar doelen behaald; ze verdubbelde ook haar inzet. 

“Toen ik bij YAR Wonen begon, moest ik aangeven welke drie doelen ik wou stellen. Ik koos voor een diploma hoger onderwijs halen, aan mezelf werken en mijn netwerk uitbreiden. Uiteindelijk bleken dat ook mijn einddoelen.
De grootste impact kwam er door YAR, want de kans om alleen te gaan wonen heeft een heel groot verschil gemaakt. Het zou een stuk slechter gaan met mij als ik niet thuis had kunnen weggaan.”

Yana ging alleen wonen omdat er geen plaats was voor haar dromen en ambities als ze thuis woonde. Ze droeg te veel verantwoordelijkheid om voor zichzelf op te komen, zorgde voor een vader met een eigen problematiek, een broer en een huishouden. Eerder was ze al haar moeder verloren aan zelfdoding, zodat haar leven al een drastische wending had genomen. 

Yana had wel een vriend, maar vond toch geen plezier in het leven. Ze noemde zichzelf depressief, bleef thuis, had geen vrienden en wou het liefst helemaal niets doen. Ze zag in dat het zo niet langer kon, en besliste om bij YAR Wonen in te stappen.  

“Ik was altijd heel zelfstandig, maar ook ongelukkig. YAR heeft me doen inzien dat het niet oké is, dat er meer is dan dat. Het leven biedt meer en het kan ook anders.
Met alleen wonen had ik weinig problemen. Het was de steun van YAR en mijn coach die voor zoveel verandering heeft gezorgd. Ik ben veel gelukkiger en rustiger nu.”

Yana studeert nu chemie aan de universiteit van Hasselt en dat gaat prima. Ze werkt nog altijd hard aan zichzelf, wat best een uitdaging is in combinatie met studies en alleen wonen. Maar ze blijft in actie en kent haar valkuilen. 

Haar coach is inmiddels een vriendin geworden die nog altijd voor haar klaarstaat. Dag en nacht – haar coachende vriendin is maar een telefoontje verwijderd. 

Dankzij haar coach en YAR Wonen heeft Yana geleerd hoe ze hulp moet vragen. Om zo op tijd en stond een te zware last van haar schouders te halen. 

“Ik zou niets veranderen aan mijn hele traject met YAR. Mensen zouden vrijwilliger moeten worden. Het is zo’n meerwaarde wat je allemaal kan delen over je eigen leven en kan betekenen voor iemand die alleen moet gaan wonen. Je kan zo belangrijk zijn voor iemand, zoals mijn coach ook voor mij was.”

En als haar leven het enigszins toelaat, wil Yana over 10 jaar zélf vrijwilliger worden. Om terug te geven wat ze allemaal gekregen heeft.