YAR Vlaanderen wil vanuit zijn maatschappelijke rol en dagelijkse opdracht mee bouwen aan een duurzame en solidaire samenleving.

Steeds meer bedrijven zetten resoluut in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaamheid, evenwicht tussen people, planet en profit of corporate social responsability (csr).

Zo is het ook met onze partners, organisaties en|of bedrijven, die het engagement van YAR Vlaanderen onderschrijven. Zij maken onze programma’s kenbaar via hun communicatiekanalen en stimuleren hun medewerkers om een vrijwillig engagement op te nemen.

Sommige partners creëren ook vanuit hun eigen activiteiten nieuwe mogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling, stageplaatsen, logistieke ondersteuning, … Hierdoor vormen zij een onmisbare meerwaarde en maken zij een wezenlijk onderdeel uit van de gemeenschap die YAR Vlaanderen rond de deelnemende jongeren opbouwt.

Het voordeel voor de partnerorganisaties is duidelijk. Iedere medewerker die een taak als vrijwilliger opneemt bij YAR Vlaanderen, krijgt een professionele training om hem op die taak voor te bereiden. En ook tijdens het uitoefenen van hun taak worden vrijwilligers verder gecoacht. De vaardigheden die zij daarbij leren, passen zij later toe in hun omgang met collega’s.

Daarnaast is er de vaak confronterende, maar erg verrijkende persoonlijke ervaring die iedere vrijwilliger in het programma opdoet. De meeste partnerorganisaties zijn ervan overtuigd dat ook die persoonlijkheidsontwikkeling een meerwaarde betekent voor het professioneel functioneren van hun medewerkers.

Onze partners zijn onder andere en in alfabetische volgorde:

AG Insurance

AG Insurance is een verzekeraar en zorgde voor middelen om pakketten huisraad aan te kopen voor jongeren binnen YAR Wonen.


Agentschap Opgroeien

YAR Vlaanderen wordt erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien.

Afbeeldingsresultaat voor opgroeien

Bond Moyson

De mutualiteit Bond Moyson ondersteunt onze werking door ruimtes ter beschikking te stellen.

BNP Paribas Fortis Foundation

Via haar mecenaatsbeleid steunt BNP Paribas Fortis Foundation een groot aantal solidariteitsacties in België.
In 2017 werd YAR Vlaanderen door hen verkozen tot laureaat van een Award ter ondersteuning van het YAR Wonen-programma.

Carglass

Carglass is een specialist voor het herstellen en vervangen van autoruiten. Zij stellen lokalen ter beschikking van onze werking.
Afbeeldingsresultaat voor carglass

Cera - Lannoo Uitgeverij

In 2015 werd het door YAR Vlaanderen ingediende project “Jongeren nemen hun eigen toekomst in handen” als laureaat weerhouden tot het verkrijgen van financiële steun van Cera en Lannoo Uitgeverij.

CIB Limburg

CIB Limburg vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij.
CIB ondersteunt onze werking bij de introductie van jongeren bij diverse immobiliënmakelaars en -kantoren.

Colruyt

Colruyt is het bekendst vanwege zijn retailactiviteiten met de Colruyt-supermarkten. De groep is ook actief in de groothandel, export, techniek en automatisering.
Colruyt ondersteunt YAR Wonen door op jaarbasis 16 startpakketten te voorzien voor opstartende jongeren die weinig of geen eigen middelen hebben.

Cronos

Cronos Groep heeft als partner van YAR Vlaanderen een jonge deelneemster aan YAR Wonen ondersteund met studiemateriaal. 

De Kring Drongen

De Kring Drongen, een jeugdbeweging met net dat ietsje meer, entertaint jongeren door doorheen het hele jaar originele en diepzinnige activiteiten te organiseren.
Zij organiseerden een spaghettifestijn en een veiling ten voordele van het Sociaal Fonds van YAR Vlaanderen.

De Voorzorg Antwerpen

De mutualiteit De Voorzorg Antwerpen ondersteunt onze werking door informatie te verspreiden via haar interne communicatiekanalen en door ruimtes ter beschikking te stellen.

De Voorzorg Limburg

De mutualiteit De Voorzorg Limburg ondersteunt onze werking door informatie te verspreiden via haar interne communicatiekanalen.

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg is een streekfonds dat projecten voor kwetsbare kinderen uit Limburg ondersteunt.
De voorbije jaren mocht YAR Vlaanderen vanuit EHVL meermaals financiële steun ontvangen voor het Sociaal Fonds.

EY

Als partner ondersteunt EY onze werking door vergaderruimtes ter beschikking te stellen voor coachesbijeenkomsten.

GIVE A DAY

Vrijwilligersmatcher Give a Day is de nieuwe matchingswebsite voor vrijwilligerswerk, waar we vrijwilligers en organisaties matchen.

H.Essers

Transportbedrijf H.Essers is een toonaangevende logistieke dienstverlener, actief in heel Europa.
Zij bieden onze werking logistieke ondersteuning aan.

Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt.
Zij helpen en ondersteunen jongeren die vanuit YAR Wonen problemen of obstakels ervaren m.b.t. hun huurcontract.

IBM

IBM Belgium is een IT-bedrijf met als kernactiviteiten het ontwerpen en verkopen van computerhardware, -software,
-technologie en -dienstverlening.
Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe coaches te ondersteunen en stimuleren hun werknemers om zich als vrijwillige medewerker bij YAR Vlaanderen te engageren.

Inner Wheel Genk

Inner Wheel Genk is een partner van YAR Vlaanderen en hebben onze organisatie gesteund met een gift bestemd voor het Sociaal Fonds.

KAA Gent Foundation

KAA Gent Foundation  creëert met en door KAA Gent maatschappelijke meerwaarde voor de Gentenaars. Daarbij dient de Gentse voetbalwereld als hefboom én als werkterrein en wordt de verbindende kracht van KAA Gent optimaal benut ten voordele van de samenleving.

Dankzij de steun van de KAA Gent Foundation kon het lanceringsevent voor YAR Coaching Oost-Vlaanderen plaatshebben in de Ghelamco Arena te Gent.

KBC Bank en Verzekeringen

KBC is een bank- en verzekeringsmaatschappij.
Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe coaches te ondersteunen.
KBC Bank en Verzekeringen gaat hiermee zelfs nog een stap verder door een deelname aan een YAR-programma op te nemen in het Learning & Development-aanbod voor eigen medewerkers.

Kiwanisclub LaLinna

Kiwanisclub LaLinna is een serviceclub ten dienste van hulpbehoevende kinderen en jongeren. We zijn op enkele jaren uitgegroeid tot een club van 21 enthousiaste dames die zich graag sociaal engageren.

Door het organiseren van allerlei evenementen, acties, … zamelen we geld in. Met dit geld ondersteunen we de werking van organisaties die ons nauw aan het hart liggen, raken op de één of andere manier of die onze steun gewoon goed kunnen gebruiken.

Daarnaast hechten we veel belang aan het plezier en vriendschap binnen onze club. Een weekendje samen weg, een leuke uitstap, gezellig uiteten. Dat maakt de band tussen onze leden sterker. Kortom een groep dames die zich graag inzet voor het goede doel en dit door samen mooie acties op poten te zetten.

Lifestyle Adventures

Lifestyle Adventures verzorgt outdoortrainingen van jongeren en vrijwilligers tijdens de residentiële trainingsweken.

Linklaters

Linklaters is een partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe vrijwillige medewerkers te ondersteunen. Daarnaast verleent Linklaters financiële steun voor het sociaal fonds van YAR Vlaanderen.

Language-World

Language-World is een vertaal- en tolkbureau.
Zij ondersteunen onze werking door in te staan voor alle vertalingen doorheen de verschillende fasen van de programma’s.

LINC

Het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)  stelt zich tot doel de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke betrokkenheid.
Het LINC ondersteunde onze werking door samen een netwerkevent te organiseren.

Mediahuis

Mediahuis is een mediabedrijf.
Zij ondersteunen onze werking door hun eigen communicatiekanalen ter beschikking te stellen voor onze oproepen voor nieuwe vrijwillige medewerkers.

Metro

Metro is een gratis Belgisch dagblad.
Metro ondersteunt onze werking van door oproepen voor nieuwe vrijwillige medewerkers via hun blad Metro te verspreiden.

Nike

Nike is één van de bekendste sportmerken wereldwijd. Zij ondersteunen de organisatie door binnen hun uitgebreide personeelsploeg regelmatig oproepen te lanceren m.b.t.  een engagement als coach. Verder voorzien ze logistieke ondersteuning in de vorm van kledij en schoeisel voor jongeren die hierover niet beschikken en deelnemen aan YAR-programma’s. Tenslotte – onder de naam Nike Better World – steunen zij o.a. YAR Vlaanderen door een deel van de opbrengst van acties voor het goede doel te schenken. In 2016 mochtten we van Nike ook de erkenning als Global Giving Organisation ontvangen.

OCMW Genk

Het OCMW van Genk stelt zijn interne kanalen ter beschikking om communicatie over YAR Vlaanderen te voeren.

OCMW Hasselt

Het OCMW Hasselt ondersteunt onze werking door OCMW-medewerkers de gelegenheid te geven zich te engageren in het project als vrijwilliger. Daaraan verbonden prestaties en vorming worden uitgevoerd in het kader van ons vormings-, trainings- en opleidingsbeleid.

Provinciaal Commando Limburg

Het Provinciaal Commando Limburg voorziet logistieke ondersteuning m.b.t. de YAR coachingsprogramma’s.

Provincie Limburg

De Provincie Limburg is een partner in communicatie en logistiek. Zij stelt haar interne communicatiekanalen ter beschikking en voorziet locaties om jongeren en vrijwilligers te ontvangen.

Provincie Vlaams-Brabant
PSA Antwerp

PSA Antwerp is de grootste containerbehandelaar in de Haven van Antwerpen.
Zij ondersteunen onze werking door hun interne communicatiekanalen ter beschikking om de oproep naar nieuwe coaches te ondersteunen.  Bovendien hebben zij een deelname aan een YAR-programma opgenomen in het opleidingsaanbod voor eigen medewerkers.

Rockschool festival

Schoolrock Festival is een jaarlijks evenement georganiseerd leerlingen van de derde graad van het Sint-Ritacollege te Kontich. In 2016 werd de opbrengst hiervan aan YAR Vlaanderen geschonken.

SD Worx Staffing Solutions

Afbeeldingsresultaat voor sd worx staffing solutions

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is een logistieke partner van YAR Vlaanderen. Zij stellen ruimtes ter beschikking die we inzetten om jongeren en vrijwilligers te ontvangen.

Soroptimist Hasselt

Soroptimist Hasselt is een serviceclub en steunt diverse lokale projecten, waaronder YAR Vlaanderen met een gift aan het Sociaal Fonds.

Soroptimist Tongeren

Soroptimist Tongeren is een serviceclub dat acties en projecten in het werk stelt om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.  Zij deden een gift ten voordele van ons Sociaal Fonds.

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

De samenwerking met YAR Vlaanderen kadert in de uitbouw van een nieuw en integraal hulpverleningsaanbod op maat van kwetsbare thuisloze jongeren. De stad werkt ook aan een laagdrempelig inloophuis, een aparte noodopvang en cohousingtrajecten. voor jongeren die thuis weg willen|moeten. “We hopen binnenkort alle puzzelstukjes te kunnen leggen”, zegt Schepen Tom Meeuws.

RGF Staffing Belgium

RGF Staffing Belgium is een Belgische uitzendbedrijf.
Zij bieden logistieke ondersteuning door ruimtes ter beschikking te stellen voor o.a. infoavonden en groeps-
bijeenkomsten.

Rotary Club Mol

YAR Vlaanderen en Rotary Club Mol gaan een driejarige samenwerking aan. Vanuit het motto ‘Service above Self’ onderschrijft Rotary Club Mol de visie van YAR Vlaanderen om iets terug te doen voor de samenleving. Concreet zal de organisatie onze werking promoten bij haar leden en in het bedrijfsleven, onder andere om mensen warm te maken voor een vrijwillig engagement.

Telenet

Jongeren krijgen de mogelijkheid om Telenet Essential internetklant te worden bij Telenet. 

Time.lex

Time.lex is een advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business: time-recht.
Zij ondersteunen onze werking door hun netwerk te informeren en sensibiliseren naar een mogelijk engagement binnen de organisatie.  Zij stellen ook lokaties ter beschikking voor de organisatie van infoavonden.

Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke verzekerings-
makelaar en risicoconsultant in België. De organisatie hecht veel belang aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze laat zich daarbij inspireren door sociale verantwoordelijk-
heid en engagement. In dat kader ging Vanbreda een partnership aan met YAR Vlaanderen.

 

Universiteit Hasselt

Universiteit Hasselt doneerde de opbrengst van haar ‘Walk For Life’ van 13 december 2016 aan YAR Vlaanderen.

UCLL-SAW

De opleiding bachelor orthopedagogie, UCLL-SAW leidt jongvolwassenen op tot gespecialiseerde opvoeder-begeleiders.

UCLL Quadri

Onderzoek doen met en voor het werkveld is een belangrijke opdracht van UCLL-Quadri-SAW.

YAR Vlaanderen toonde hierin de nodige openheid, engagement en kritische geest. Het was een constructieve samenwerking met duidelijke resultaten die te lezen zijn in het eindrapport YAR Vlaanderen op de effectladder.

VDAB

“De VDAB heeft expertise ontwikkeld in de aangepaste begeleiding van jongeren door in te zetten om de arbeidsmarktgerichte competenties te versterken. Het zijn deze experten,die nu ingezet worden om het YAR coachingsprogramma te ondersteunen. Ik geloof ook sterk dat we de jongeren op nieuwe loopbaansporen kunnen krijgen als we vertrekken van wat jongeren wel kunnen en hierop verder te gaan.
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB”

Villa Basta

Villa Basta vzw is een creatief huis voor kinderen en jongeren waar ze kunnen experimenteren met theater, dans, video/multimedia en muziek.
Villa Basta ondersteunt YAR Vlaanderen d.m.v. creatieve input rond campagnes, video’s & communicatie.

Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid subsidieert YAR Vlaanderen.

Yellow Submarine

Yellow Submarine is een reclamebureau.
Zij ondersteunen YAR Vlaanderen bij het bedenken, uitwerken en de creëren van alles wat met huisstijl, website en drukwerk te maken heeft.

 

Gemeenten en steden die ook ijveren voor een warmere samenleving

Gemeente Alken
Gemeente Anderlecht
Gemeente Asse
Gemeente Beersel
Gemeente Bever
Gemeente Bocholt
Gemeente Boutersem
Gemeente De Pinte
Gemeente Diepenbeek
Gemeente Dilbeek
Gemeente Geetbets
Gemeente Haacht
Gemeente Heist-op-den-Berg
Gemeente Herselt
Gemeente Maasmechelen
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Gemeente Opglabbeek
Gemeente Riemst
Gemeente Wezenbeek – Oppem
Gemeente Zemst
Stad Aarschot
Stad Borgloon
Stad Bree
Stad Diest
Stad Genk
Stad Gent
Stad Hamont-Achel
Stad Hasselt
Stad Herk-de-Stad
Stad Landen
Stad Leuven
Stad Mechelen
Stad Oudenaarde
Stad Turnhout
Stad Zoutleeuw

Reeds verschenen in de media


‘Een ervaring die je leven verandert’

Bij Carglass® zit maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebakken in de bedrijfsfilosofie. De specialist in het herstellen en vervangen van voertuigbeglazing streeft naar een duurzame bedrijfsvoering op alle vlakken.  Lees hier verder

Vrijwilligerswerk versterkt competenties, loopbanen, sociaal kapitaal, innovatie…

Vrijwilligerswerk door werknemers is meer dan een uiting van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees hier het artikel

Vrijwilligerswerk verhoogt inzetbaarheid van werknemers.

Het ontwikkelen van coachingsompetenties gebeurt niet alleen binnen de muren van een bedrijf of via een klassieke opleiding. Het kan ook via vrijwilligerswerk. Bij YAR Vlaanderen, die jongeren in moeilijkheden ondersteunt, gingen medewerkers uit diverse bedrijven aan de slag. 'Deze vorm van leren is een triple win', zegt Peggy De Prins (Antwerp Management School). Tekst Melanie De Vrieze (HRmagazine)

Lees hier het artikel