YAR Vlaanderen wil vanuit zijn maatschappelijke rol en dagelijkse opdracht mee bouwen aan een duurzame en solidaire samenleving.

Steeds meer bedrijven zetten resoluut in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaamheid, evenwicht tussen people, planet en profit of corporate social responsability (csr).

Zo is het ook met onze partners, organisaties en|of bedrijven, die het engagement van YAR Vlaanderen onderschrijven. Zij maken onze programma’s kenbaar via hun communicatiekanalen en stimuleren hun medewerkers om een vrijwillig engagement op te nemen.

Sommige partners creëren ook vanuit hun eigen activiteiten nieuwe mogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling, stageplaatsen, logistieke ondersteuning, … Hierdoor vormen zij een onmisbare meerwaarde en maken zij een wezenlijk onderdeel uit van de gemeenschap die YAR Vlaanderen rond de deelnemende jongeren opbouwt.

Het voordeel voor de partnerorganisaties is duidelijk. Iedere medewerker die een taak als vrijwilliger opneemt bij YAR Vlaanderen, krijgt een professionele training om hem op die taak voor te bereiden. En ook tijdens het uitoefenen van hun taak worden vrijwilligers verder gecoacht. De vaardigheden die zij daarbij leren, passen zij later toe in hun omgang met collega’s.

Daarnaast is er de vaak confronterende, maar erg verrijkende persoonlijke ervaring die iedere vrijwilliger in het programma opdoet. De meeste partnerorganisaties zijn ervan overtuigd dat ook die persoonlijkheidsontwikkeling een meerwaarde betekent voor het professioneel functioneren van hun medewerkers.

Onze partners zijn onder andere en in alfabetische volgorde:

AG Insurance

De veelzijdige verzekeraar AG Insurance beschermt mensen, goederen en kapitalen. Voor YAR Vlaanderen biedt het bedrijf financiële ondersteuning voor het Sociaal Fonds. Dankzij die middelen krijgen jongeren op cruciale momenten een duwtje in de rug.


Agentschap Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Van preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang tot pleegzorg en jeugdhulp. Het agentschap erkent en subsidieert YAR Vlaanderen.

Afbeeldingsresultaat voor opgroeien

BNP Paris Fortis Foundation

Sinds 2010 bestrijdt de Foundation verschillende vormen van uitsluiting, onder andere door steun te verlenen aan verenigingen. In 2017 werd YAR Vlaanderen door de Foundation verkozen tot laureaat van een award ter ondersteuning van het YAR Wonen-programma.

Carglass

De specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten draagt ook zijn steentje bij tot een betere maatschappij. Carglass stelt lokalen ter beschikking voor de werking van YAR Vlaanderen. Het investeert ook Learning & Development voor zijn medewerkers én geeft jongeren werkkansen.

Afbeeldingsresultaat voor carglass

CGers

CGers is een familiebedrijf dat gelooft in ontplooiing van talenten. Iedereen heeft een talent. Voor sommige jongeren is de zoektocht naar hun talent moeilijker. Voor deze jongeren willen we een extra duwtje in de rug geven.

CIB Limburg

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. De beroepsorganisatie ondersteunt de werking van YAR Vlaanderen door jongeren te introduceren bij immobiliënmakelaars en -kantoren.

Coaster Consulting

Coaster Consulting begeleidt teams bij veranderingsprocessen.
Het bedrijf spekt de rekening van het Sociaal Fonds en geeft ruchtbaarheid aan onze organisatie via de sociale media.
Vanaf 2025 wordt een piste uitgewerkt binnen het hr-beleid om een medewerker een vrijwillig engagement te laten opnemen bij YAR Vlaanderen.

Colruyt

Voor retailgroep Colruyt is duurzaamheid een cruciale bedrijfswaarde, waarmee de groep ook het verschil maakt in de samenleving. Voor het YAR Wonen-programma biedt Colruyt startpakketten voor jongeren die weinig of geen eigen middelen hebben.

Crossfit Antwerpen

Crossfit Antwerpen zorgt ervoor dat mensen de fitste versie van zichzelf worden, via kracht- en conditietraining en personal coaching. Ook de coachingprogramma’s van YAR Vlaanderen spreken hen aan. Vandaar hun financiële steun aan onze werking.

Domus Medica

Domus Medica is dé huisartsenvereniging voor Vlaamse en Brusselse huisartsen.
Als communicatiepartner van YAR Vlaanderen bevorderen ze mee onze naambekendheid.
Bovendien dragen ze bij aan de werving van dokters en verpleegkundigen voor onze residentiële trainingsdagen.

Een Hart voor Limburg

Het streekfonds Een Hart voor Limburg ondersteunt projecten voor kwetsbare kinderen uit Limburg. YAR Vlaanderen ontving al meermaals financiële steun van het streekfonds om de werking van het Sociaal Fonds te versterken.

Ernst & Young

Ernst & Young zet zich in voor een beter werkende wereld, met adviezen en diensten die helpen om vertrouwen op te bouwen in globale economieën. YAR Vlaanderen kan rekenen op vergaderruimtes voor onze coaches, net zoals ruchtbaarheid voor onze organisatie.

Etap Lighting
Etap Lighting maakt het licht van de toekomst: met maximale prestaties en een minimale voetafdruk. Ook in het personeelsbeleid is duurzaamheid stevig verankerd: Etap Lighting neemt YAR Vlaanderen op in zijn Learning & Development-programma.

Give a Day
Give a Day is een coöperatieve beweging met sociaal oogmerk. De organisatie streeft naar verbinding via sociale inzet, en matcht vrijwilligers met organisaties om solidariteit te verspreiden en verankeren.
 
 
H.Essers

Transportbedrijf H.Essers levert logistieke diensten in heel Europa. De internationale speler investeert gul in mensen en hun toekomst, en draagt ook YAR Vlaanderen een warm hart toe. Hoe? Met logistieke ondersteuning natuurlijk.

Immo Top Invest

Immo Top Invest is dé vastgoedexpert in Limburg, met tonnen expertise in makelaardij en projectontwikkeling onder één dak.

Binnen het team heerst een warme, familiale sfeer. Die warmte beperkt zich niet tot de eigen business: Immo Top Invest geeft ook om een solidaire samenleving.

Als communicatiepartner van YAR Vlaanderen draagt de onderneming bij aan de bekendheid van onze organisatie en missie. Zowel binnen het eigen netwerk als in de hele provincie Limburg en daarbuiten.

Gemeente Kortessem

Het lokaal bestuur van Gemeente Kortessem heeft besloten om een partnerschap aan te gaan met YAR Vlaanderen. Op 17 mei 2023 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de ‘aanvraag partnership met YAR Vlaanderen vzw’ goedgekeurd. YAR Vlaanderen (Youth At Risk) is een organisatie die jongeren tussen 16 en 21 jaar de kans biedt om hun leven weer op de rails te krijgen. Door het partnerschap met YAR Vlaanderen en het ondersteunen van een organisatie met een hart voor jongeren, toont Gemeente Kortessem het belang aan van een warme samenleving.

‘Met dit dossier zet onze gemeente de schouders onder een project dat jongeren een belangrijke ondersteuning kan bieden op een scharnierpunt in hun leven. Dit project biedt kansen waarvan we hopen dat ze benut worden’ zegt Nicole Gielen, schepen Sociale zaken.

Huurderssyndicaat Limburg

Het Huurderssyndicaat is een vzw die de belangen van Limburgse huurders verdedigt. Ervaren jongeren van het YAR Wonen-programma problemen of obstakels met hun wooncontract? Dan rekenen ze op de vakkundige hulp van het syndicaat.


KBC

De bank- en verzekeringsmaatschappij helpt klanten om hun dromen en projecten te realiseren en beschermen, én neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving serieus. Medewerkers kunnen deelnemen als coach aan de YAR-programma’s via het L&D-aanbod van de bank-verzekeraar.

Kiwanis Club of Lochristi

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich wijden aan het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. YAR Vlaanderen ontvangt financiële steun van de serviceclub.

Kiwanis Lalinna (Lanaken)

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich wijden aan het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. YAR Vlaanderen ontvangt financiële steun van de serviceclub.

Ladies’ Circle 51 Hasselt

Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. Onder het motto ‘friendship and service’ bespreken ze (intern)nationale kwesties en organiseren ze activiteiten om aan fundraising te doen. Ze dragen ook hun financiële steentje bij aan YAR Vlaanderen.

Language-World

Vertaal- en tolkbureau Language-World ondersteunt YAR Vlaanderen met vertalingen doorheen de verschillende fasen van onze programma’s.

Lifestyle Adventures

Lifestyle Adventures organiseert outdooractiviteiten en teamtrainingen in de natuur om mensen uit te dagen tot groei en ontwikkeling. Het bedrijf verzorgt voor YAR Vlaanderen de outdoortrainingen van jongeren en vrijwilligers tijdens de residentiële trainingsweek.

Linklaters

Het internationale advocatenkantoor Linklaters stelt zijn communicatiekanalen ter beschikking om vrijwilligers te werven, en verleent financiële steun aan het Sociaal Fonds. Die middelen worden onder andere geïnvesteerd in studies en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Mediahuis

Mediahuis is de drijvende kracht achter een brede verzameling van autonome en cross-mediale mediamerken. YAR Vlaanderen krijgt ruimte in die media om oproepen te plaatsen voor nieuwe vrijwillige medewerkers.


Nike

Sportmerk Nike zet mensen in beweging, met veel oog voor creativiteit, diversiteit en innovatie. Het bedrijf is communicatie- en consultancypartner van YAR Vlaanderen. Het biedt ook logistieke ondersteuning door ruimtes ter beschikking te stellen.

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen verleent diensten aan al zijn inwoners. Zowel rechtstreeks als via de gemeenten en steden of verenigingen en koepelorganisaties die hun belangen behartigen. Voor de slotceremonie van YAR Coaching Antwerpen stelt de provincie haar inspirerende gebouw (provinciehuis) ter beschikking.

Refitco Consulting

Refitco Consulting coacht mensen en teams, geeft trainingen in hr-kwesties en biedt rekruteringsdiensten. De organisatie heeft niet alleen een hart voor hr. Ze steunt ook YAR Vlaanderen met financiële middelen

RGF Staffing Belgium

Het Belgische uitzendbedrijf is een belangrijke hr-dienstverlener die kandidaten en bedrijven verbindt om kansen te creëren voor alle betrokkenen. De firma stelt ruimtes ter beschikking én is Learning & Development-partner van YAR Vlaanderen

Rotary Club Mol

Vanuit het motto ‘Service above Self’ onderschrijft Rotary Club Mol de visie van YAR Vlaanderen om iets terug te doen voor de samenleving. De organisatie promoot onze werking bij haar leden en in het bedrijfsleven, om mensen warm te maken voor een engagement

.

Solidaris

De socialistische mutualiteit Solidaris wil er zijn voor iedereen, met solidariteit als het kloppende hart van de organisatie. Solidaris ondersteunt de werking van YAR Vlaanderen door ruimtes ter beschikking te stellen.

Soroptimist Hasselt en Tongeren

De serviceclubs van Soroptimist hebben een groot hart voor lokale initiatieven. Ze ondernemen actie, doneren, sensibiliseren en wegen op besluitvorming. YAR Vlaanderen rekent op een gift aan het Sociaal Fonds.

Stad Antwerpen

De samenwerking met YAR Vlaanderen kadert in de uitbouw van hulpverleningsaanbod op maat van kwetsbare, thuisloze jongeren. De stad werkt ook aan een laagdrempelig inloophuis, een noodopvang en cohousingtrajecten voor jongeren die thuis weg willen of moeten.

Telenet

Het telecommunicatiebedrijf engageert zich tot voordelige telefonie- en internetdiensten voor kwetsbare mensen. Want technologie is de sleutel tot een actieve deelname aan de (digitale) maatschappij. Jongeren van YAR Vlaanderen kunnen Telenet Essential-klant worden. Verder biedt Telenet ook financiële steun aan onze organisatie.

Time.lex

Advocatenkantoor Time.lex is gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business. Het kantoor informeert en sensibiliseert zijn netwerk voor een engagement bij YAR Vlaanderen, en stelt ook kantoren ter beschikking voor onze infoavonden.

Tenneco

Tenneco is een leidinggevende speler in ontwikkeling, fabricage en distributie van uitlaat- en schokdempertechnologieën voor de automotive industrie. Het bedrijf geeft zijn medewerkers via corporate volunteering de kans om coach te worden bij YAR Vlaanderen. 

UCLL

UCLL is dé hogeschool voor moving minds. Naast onderwijsactiviteiten kun je er ook terecht voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2019 voert de hogeschool onderzoek uit naar de effectiviteit van onze programma’s.

[/su_spoiler
Universiteit Hasselt

Universiteit Hasselt doneerde de opbrengst van haar ‘Walk For Life’ van 13 december 2016 aan YAR Vlaanderen.

Urban City

Urban City biedt bedrijven, ondernemers en teams flexibele werkplekken in inspirerende omgevingen. Het stelt ook locaties ter beschikking voor het programma YAR Wonen Antwerpen.

Vanhout

Bouwbedrijf Vanhout geeft zijn medewerkers kansen om te groeien en gelooft dat YAR Vlaanderen daarin een rol kan spelen op het vlak van Learning & Development. Het motiveert zijn medewerkers om via coaching iets te betekenen voor de jongeren, terwijl ze daar zelf veel van opsteken.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen. VDAB is er voor al wie werk zoekt, zich wil bijscholen of inspiratie wil opdoen. Als communicatiepartner promoot VDAB YAR Vlaanderen bij werkzoekenden.

Villa Basta

Villa Basta is een creatief jeugdcultuurhuis waar jongeren (van 6 tot 30 jaar) kunnen experimenteren met theater en dans, video en muziek, tekst en beeld. YAR Vlaanderen mag gebruikmaken van de ruimtes voor events en infoavonden.

Yellow Submarine

Antwerps communicatiebureau Yellow Submarine is sterk in media, communicatie, grafische vormgeving en veel meer. Het bureau biedt YAR Vlaanderen geëngageerde steun in de vorm van creatieve uitingen.

Gemeenten en steden die ook ijveren voor een warmere samenleving

Gemeente Alken
Gemeente Anderlecht
Gemeente Asse
Gemeente Beersel
Gemeente Bever
Gemeente Bocholt
Gemeente Boutersem
Gemeente De Pinte
Gemeente Diepenbeek
Gemeente Dilbeek
Gemeente Geetbets
Gemeente Haacht
Gemeente Heist-op-den-Berg
Gemeente Herselt
Gemeente Maasmechelen
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Gemeente Opglabbeek
Gemeente Riemst
Gemeente Wezenbeek – Oppem
Gemeente Zemst
Stad Aarschot
Stad Borgloon
Stad Bree
Stad Diest
Stad Genk
Stad Gent
Stad Hamont-Achel
Stad Hasselt
Stad Herk-de-Stad
Stad Landen
Stad Leuven
Stad Mechelen
Stad Oudenaarde
Stad Turnhout
Stad Zoutleeuw

Reeds verschenen in de media


‘Een ervaring die je leven verandert’

Bij Carglass® zit maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebakken in de bedrijfsfilosofie. De specialist in het herstellen en vervangen van voertuigbeglazing streeft naar een duurzame bedrijfsvoering op alle vlakken.  Lees hier verder

Vrijwilligerswerk versterkt competenties, loopbanen, sociaal kapitaal, innovatie…

Vrijwilligerswerk door werknemers is meer dan een uiting van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees hier het artikel

Vrijwilligerswerk verhoogt inzetbaarheid van werknemers.

Het ontwikkelen van coachingsompetenties gebeurt niet alleen binnen de muren van een bedrijf of via een klassieke opleiding. Het kan ook via vrijwilligerswerk. Bij YAR Vlaanderen, die jongeren in moeilijkheden ondersteunt, gingen medewerkers uit diverse bedrijven aan de slag. 'Deze vorm van leren is een triple win', zegt Peggy De Prins (Antwerp Management School). Tekst Melanie De Vrieze (HRmagazine)

Lees hier het artikel