Werken met vrijwilligers is een fundamentele keuze van YAR Vlaanderen en een belangrijke hoeksteen van de werking. Voor de jongeren is het vitaal om te zien dat mensen zich onvoorwaardelijk (100 procent engagement/commitment) voor hen inzetten. En dat er volwassenen zijn die ze kunnen vertrouwen. In die zin vormen vrijwillige medewerkers een groot kapitaal binnen de organisatie. Binnen het vaste format, geven vrijwilligers concreet gestalte aan de invulling ervan en zijn ze cruciaal voor het slagen van de programma’s YAR Coaching en YAR Wonen.

Dankzij vrijwilligers kunnen wij onze programma’s blijven aanbieden aan jongeren.
Mede door hun ondersteuning kunnen jongeren aan hun doelen werken en hun leven weer op het – voor hen – juiste spoor brengen.

Voor YAR Wonen Limburg en stad Antwerpen zijn er jaarlijks 36 vrijwilligersfuncties in te vullen. Voor YAR Coaching hebben we 75 vrijwilligersfuncties voor 25 jongeren per programma. En dat voor de drie verschillende fasen: voortraject, intensieve residentiële trainingsweek en natraject.
In totaal vullen we zo’n 336 vrijwilligersfuncties per jaar in.

De vrijwilligersgroep bestaat in elk programma voor ongeveer de helft uit nieuwe vrijwillige medewerkers. Dit juichen we toe omdat het netwerk en de community van de jongeren en YAR Vlaanderen telkens weer wordt uitgebreid.

Werken met vrijwilligers heeft ook een maatschappelijk effect. De wederzijdse beeldvorming tussen jongeren en vrijwillige medewerkers en partners verandert. De jongeren krijgen een ander beeld van de volwassenen en vice versa.

Meer weten? Kom naar een infoavond in jouw buurt, of bezorg ons je gegevens via het contactformulier.