YAR Coaching is een ambulant, gestructureerd programma opgedeeld in drie fasen: het voortraject met een looptijd van tien weken, de intensieve residentiële trainingsweek die zes dagen duurt voor jongeren en negen dagen voor vrijwillige medewerkers, en het natraject waarbij jongeren een door YAR Vlaanderen opgeleide coach toegewezen krijgen voor een periode van 34 weken of acht maanden.

Het programma en de methodiek zijn specifiek bedoeld voor een bepaalde groep jongeren uit de provincies Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant|Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Omwille van zijn intensiteit kan dit programma niet worden ingezet voor alle jongeren.

YAR Vlaanderen streeft er naar dat jongeren tijdens hun deelname aan het coachingprogramma in hun eigen leefomgeving verblijven, omdat dit de meeste leerkansen biedt en de methodiek in dergelijke situaties het best werkt.

Hier lees je de gedetailleerde beschrijving van de werkwijze.

YAR Vlaanderen stopt erg veel tijd en energie in het coach-de-coach-principe. De rol van de coaches doorheen het programma is dan ook cruciaal. Daarom contacteert YAR Vlaanderen je wekelijks om je te ondersteunen bij je opdracht als coach. De tijd die jij daarin investeert, rendeert dubbel. Zowel jij als de jongere die je coacht worden er immers beter van.

Wil jij jongeren ondersteunen tijdens een YAR Coaching programma?
We vertellen je er graag alles over tijdens een infoavond.