YAR Coaching is een samenlevingsprogramma. Dat wil zeggen dat YAR gedurende elf maanden voor de jongeren een nieuwe leefomgeving creëert. Niet ter vervanging van zijn bestaande leefomgeving, maar aanvullend.

Uniek aan het programma is de inzet van vrijwillige medewerkers die door YAR Vlaanderen zijn opgeleid en het inhoudelijke engagement van bedrijven en organisaties. Samen met een beperkte groep professionele medewerkers vormen zij een nieuwe gemeenschap waarbinnen jongeren op een positieve manier aan hun toekomst kunnen werken.

Het voortraject

Gedurende een voortraject van 10 weken worden de jongeren gemotiveerd om deel te nemen aan het programma.
In de loop van deze 10 weken stelt iedere deelnemer voor zichzelf 3 concrete en persoonlijke doelen die hij via het programma wil realiseren.

Deze doelen kunnen gaan van het herstellen van het contact met de (pleeg)ouders, over het vinden van een geschikte opleiding, het niet meer plegen van criminele feiten, tot persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer.

De residentiële trainingsweek

De tweede fase is een intensieve en sterk gestructureerde residentiële trainingsweek. Een gemiddelde trainingsdag loopt van acht uur ‘s morgens tot middernacht. De activiteiten volgen elkaar in hoog tempo op. Alles is er op gericht om de jongeren een nieuwe, positieve manier van denken aan te leren. Om hen te laten ervaren dat ieder van hen de kracht heeft om keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen, los van hun levensomstandigheden, problemen of andere externe factoren. En dat ze daarmee een totaal nieuwe toekomst voor zichzelf kunnen creëren.

De trainingsweek wordt afgesloten met een Welkom-Thuis, waarbij jongeren aan het netwerk vertellen over wat ze hebben bereikt.

Het natraject

Aan het einde van de trainingsweek maken de jongeren kennis met hun individuele coach voor het natraject van het programma. Tijdens deze periode werken ze 8 maanden vanuit hun leefomgeving aan de realisatie van hun drie doelen. Daarbij kunnen ze rekenen op de ondersteuning van hun vrijwillige en professionele coach, waarmee ze een intensief contact hebben. Daarbovenop komen zij maandelijks samen voor een groepsbijeenkomst, waar ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe vaardigheden aangeleerd die helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Dit traject wordt afgesloten met een slotceremonie. Familie en vrienden van de jongeren en het netwerk van YAR Vlaanderen worden uitgenodigd om te komen luisteren naar de realisaties van de jongeren.