YAR Wonen is een coachingprogramma om jongeren uit de provincie Limburg en jongeren uit de stad Antwerpen en zijn districten, die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen, te ondersteunen.

Dit doen we door voor deze doelgroep YAR Wonen Limburg  en doelgroep YAR Wonen Antwerpen in te zetten op het uitbouwen van een eigen netwerk, in het bewust worden van de eigen keuzes en verantwoordelijkheden en het ondersteunen van de praktische organisatie van alleen wonen.

Met deze methodiek wil YAR Wonen de jongere zo snel mogelijk een eigen plek laten innemen binnen de samenleving. Maar ook een brug maken van een instelling|(pleeg)gezin naar een open samenleving.

We creëren een lanceerplatform waar alles klaargemaakt wordt zodat jongeren zelfstandig verder kunnen, zowel op persoonlijk, administratief en organisatorisch vlak en, indien nodig, met hulp van externe hulpverlening.

YAR Vlaanderen stopt erg veel tijd en energie in het coach-de-coach-principe. De rol van de coaches doorheen het programma is immers cruciaal. Daarom contacteert YAR Vlaanderen je wekelijks om je te ondersteunen bij je opdracht als coach. De tijd die jij daarin investeert, rendeert dubbel. Zowel jij als de jongere die je coacht worden er immers beter van.

Wil jij een jongere coachen in het YAR Wonen programma?
We vertellen je er graag alles over tijdens een infoavond.