Het programma omvat een wisselwerking tussen de jongere, de coach en een medewerker van YAR Wonen. Er is een duidelijke, eerlijke communicatie tussen alle betrokken partijen. Er zijn regelmatig persoonlijke ontmoetingsmomenten en gesprekken.

Naast de begeleiding is het creëren van een netwerk voor de jongeren zeer belangrijk. Samen met onze partners, bedrijven, socio- culturele organisaties en lokale besturen, creëren wij een netwerk rond de jongeren dat hen ondersteunt in het realiseren van hun zelfstandigheidstraject.

Unieke methodiek

Een YAR Wonen programma is een wisselwerking tussen de jongere, de vrijwillige coach en een professionele medewerker van YAR Wonen. Er is een duidelijke, eerlijke communicatie tussen alle betrokken partijen. Er zijn regelmatig persoonlijke ontmoetingsmomenten en gesprekken.  Binnen het programma hebben we veel aandacht voor het creëren van een netwerk voor de jongeren. Samen met onze partners, bedrijven, socio- culturele organisaties en lokale besturen, creëren wij een netwerk rond de jongeren dat hen ondersteunt in het realiseren van hun zelfstandigheidstraject.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de persoonlijkheidsontwikkeling op basis van theoretische modellen.

De coaching 

De jongere heeft minstens eenmaal per week een persoonlijk ontmoetingsmoment met zijn vrijwillige coach. Hier wordt ruimte gemaakt voor gesprekken over de doelen van de jongere, over het alleen wonen,… Daarnaast zal de vrijwillige coach de jongere ondersteunen bij het praktische luik van het alleen wonen.

Regelmatig zijn er gesprekken met een professionele medewerker van YAR Wonen. Hier wordt vooral aandacht besteed aan het administratief en financieel luik van het alleen wonen. De vrijwillige coach wordt ondersteund volgens het coach-de-coach-principe. Tweejaarlijks worden er trainingsdagen georganiseerd.

Daarnaast zijn er maandelijkse bijeenkomsten met alle jongeren en alle coaches die op dat moment een traject volgen binnen YAR Wonen. Deze momenten zien we als netwerkmomenten voor de jongeren. Tijdens deze maandelijkse groepsbijeenkomsten werken we aan hun praktische noden en vragen, wordt er gewerkt aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en breiden ze hun netwerk uit door kennis te maken met andere jongeren in dezelfde situatie.  Tevens worden ze in contact gebracht met een netwerk van vrijwilligers die hen op verschillende domeinen kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld het schilderen van een kamer, leren autorijden, …).

Ons netwerk en onze partners

Uitgaande van een doorsnee situatie waar jongeren met een steunend netwerk zelfstandig gaan wonen, creëren wij samen met onze maatschappelijke partners een ondersteunend en opportuniteiten scheppend netwerk voor de jongeren van YAR Wonen.

Onze partners zijn bedrijven, socio-culturele organisaties en lokale besturen die hun kerntaak actief vertalen naar de noden van de jongeren.