YAR Wonen is een coachingprogramma voor jongeren tussen de 17 jaar en 4 maanden en 21 jaar die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen. YAR Wonen ondersteunt hen via 3 pijlers:

 1. netwerk verruimen en versterken;
 2. persoonlijke ontwikkeling: hen bewust maken van eigen keuzes en verantwoordelijkheden;
 3. praktische hulp bij zelfstandig wonen.

Zo streven we ernaar om jongeren een eigen plek te laten innemen binnen de samenleving. En dat dankzij een snelle, actieve en efficiënte hulpverlening.

Het YAR Wonen-programma geeft jongeren de kans om hun leven in handen te nemen en volledig zelfstandig te worden zodat ze als volwaardige persoon in de maatschappij staan. Wij geloven alvast dat jongeren die kans ook effectief kunnen grijpen dankzij onze ondersteuning.

Doelstellingen

 • Een brug maken van gezin/instelling/pleeggezin naar een eigen plek in de samenleving.
 • Jongeren zo snel mogelijk – met aandacht voor het individuele tempo – op eigen benen laten staan.
 • De situatie waarin jongeren zich bevinden weer in orde brengen.
 • Jongeren bewuster maken van hun keuzes, de bijhorende verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
 • Jongeren ondersteunen om te werken aan de doelen waarvoor ze zich engageren.
 • Een lanceerplatform creëren rond persoonlijke, administratieve en organisatorische zaken om de zelfstandigheid te bevorderen.
 • Jongeren een ander beeld van de maatschappij geven en vice versa.
 • Jongeren een ander beeld van zichzelf laten zien.

YAR Wonen ondersteunt de jongere tijdens verschillende stappen naar zelfstandig wonen. Indien nodig, gaat YAR Wonen (een persoonlijke coach of professionele medewerker) vanaf de start van het programma mee naar alle afspraken die bij alleen wonen komen kijken. Denk aan huisbezoeken, inschrijvingen SVK/SHM, hulp bij verhuis, werk zoeken, OCMW …

Naarmate het programma vordert, wordt de ondersteuning eventueel afgebouwd. We bekijken dit per jongere en naargelang diens krachten en mogelijkheden.

Het YAR Wonen-programma is een wisselwerking tussen een jongere, een vrijwillige coach en een professionele medewerker van YAR Vlaanderen. Die laatste zorgt voor het kader, maar het is de samenleving – de vrijwillige medewerker – die de jongere omringt. Alle betrokken partijen communiceren eerlijk en duidelijk met elkaar. Daartoe zijn er regelmatig persoonlijke gesprekken en ontmoetingsmomenten.

Naast persoonlijke ondersteuning speelt het netwerk een essentiële rol. Samen met onze partners, bedrijven, socioculturele organisaties en lokale besturen, creëren wij een netwerk dat de jongeren ondersteunt bij hun zelfstandigheidstraject. Er wordt ook gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling op basis van theoretische modellen.

Verloop

Oriëntatiemoment

Tijdens het oriëntatiemoment laten we jongeren ervaren dat ze hun leven op een andere manier in handen kunnen nemen. Ze krijgen een beeld van wat YAR Wonen voor hen kan betekenen, en ontvangen alle nodige informatie om bewust te kiezen voor deelname aan het programma.

Voorbereidingsfase

Tot de opstart van de vierdaagse residentiële training staan de jongeren wekelijks telefonisch in contact met de professionele medewerker. De professionele medewerkers ondersteunen de jongeren vanaf het oriëntatiemoment in de verschillende stappen van het zelfstandig wonen, en gaan in gesprek met de jongeren over hun doelen/hun engagement in het programma.

Residentiële training

De vierdaagse residentiële training, in aanwezigheid van de opgeleide coaches, is de officiële start van het YAR Wonen-programma. Deze trainingen vinden plaats in januari, mei en september. Het succesvol doorlopen van de trainingsdagen is een vereiste om deel te nemen aan de rest van het programma. De intentie:

“Jezelf versterken als jongere en je volledig engageren voor de mogelijkheden die het programma je biedt.”

Wekelijkse individuele ontmoetingen

Na de vierdaagse training is er regelmatig telefonisch contact én ontmoet de jongere zijn vrijwillige coach wekelijks. Ze spreken onderling af hoe, waar en wanneer ze elkaar ontmoeten. Er is volop ruimte voor gesprekken over de doelen van de jongere, zelfstandig wonen, enzovoort. De vrijwillige coach ondersteunt de jongere ook bij praktische zaken. Er vinden ook gesprekken plaats met een professionele medewerker van YAR Wonen, vooral rond administratieve en financiële kwesties. Belangrijk: de vrijwillige coach wordt zélf ondersteund volgens het coach-de-coach-principe.

Maandelijkse groepsbijeenkomsten

Op de maandelijkse groepsbijeenkomsten, georganiseerd door de professionele YAR-medewerkers, zijn alle jongeren en coaches van het YAR Wonen-programma aanwezig. Er is aandacht voor de drie luiken: netwerk, persoonlijke ontwikkeling, praktische aspecten.

Het programma duurt in totaal 34 weken.