WIE KAN BIJ ONS TERECHT?
YAR Wonen is er voor jongeren vanaf 17 jaar en 4 maanden tot 21 jaar die niet langer thuis, in een pleeggezin of in een voorziening kunnen of willen verblijven.


Jongeren komen in aanmerking voor YAR Wonen als ze:
• minimaal 17 jaar en 4 maanden zijn bij de start van het programma en een consulent of een andere hulpverlener hen aanmeldt voor YAR Wonen;
• ouder zijn dan 18 jaar én wanneer er, vóór hun 18de, een begeleidingsmaatregel was binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp;
• bereid zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zelfstandige vaardigheden en de uitbreiding en versteviging van hun netwerk;
• gaan wonen in een Limburgse stad of gemeente, of in één van de volgende Vlaams-Brabantse gemeenten: Landen, Tienen, Zoutleeuw, Linter, Glabbeek, Geetbets, Kortenaken, Bekkevoort, Tielt-Winge, Diest, Scherpenheuvel of Aarschot;
• op een relatief korte periode alleen moeten gaan wonen;
• de Nederlandse taal beheersen: d.w.z. spreken, schrijven en lezen;
• niet of onvoldoende op een netwerk kunnen rekenen.


Jongeren die eventueel na overleg kunnen deelnemen: 

• jongeren met een ernstige lichamelijke beperking;
• jongeren met een verslaving (drugs, alcohol, medicatie …) waardoor:
– hun dagelijkse leven in belangrijke mate wordt beïnvloed en/of
– ze niet kunnen garanderen dat ze tijdens de onderdelen van het programma niet onder invloed zullen zijn en/of goed kunnen functioneren;
• jongeren die de afgelopen zes maanden zichzelf hebben verwond of een suïcidepoging hebben ondernomen; 

• jongeren die de afgelopen zes maanden zichzelf hebben verwond of een suïcidepoging; hebben ondernomen; 

• jongeren zonder geldig verblijfsstatuut met een risico op uitwijzing

• de mogelijkheid tot deelname van jongeren die ouder zijn dan 21 jaar, wordt door het team van het betrokken programma besproken;

• de procedure tot uithandengeving is opgestart of dreigt te worden opgestart voor de jongere.


Yar Wonen kan geen meerwaarde zijn als: 

• de jongere de theoretische (en soms abstracte) elementen uit het programma niet kan vatten door een te grote mentale achterstand of beperkte cognitieve capaciteiten; 
• de jongere kampt met een ernstige, vastgestelde psychiatrische problematiek;
• de jongere wil gaan samenwonen; 

Kan een jongere niet deelnemen aan een YAR Wonen Limburg programma? Dan informeert YAR Vlaanderen de jongere duidelijk over de achterliggende argumentatie.