WIE KAN BIJ ONS TERECHT?
YAR Wonen is er voor jongeren vanaf 17 jaar en 4 maanden tot 21 jaar die niet langer thuis, in een pleeggezin of in een voorziening kunnen of willen verblijven.


Jongeren komen in aanmerking voor YAR Wonen als ze:
• minimaal 17 jaar en 4 maanden zijn bij de start van het programma en een consulent of een andere hulpverlener hen aanmeldt voor YAR Wonen;
• ouder zijn dan 18 jaar én wanneer er, vóór hun 18de, een begeleidingsmaatregel was binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp;
• bereid zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zelfstandige vaardigheden en de uitbreiding en versteviging van hun netwerk;
• gaan wonen in een Limburgse stad of gemeente, of in één van de volgende Vlaams-Brabantse gemeenten: Landen, Tienen, Zoutleeuw, Linter, Glabbeek, Geetbets, Kortenaken, Bekkevoort, Tielt-Winge, Diest, Scherpenheuvel of Aarschot;
• op een relatief korte periode alleen moeten gaan wonen;
• de Nederlandse taal beheersen: d.w.z. spreken, schrijven en lezen;
• niet of onvoldoende op een netwerk kunnen rekenen.


Jongeren die eventueel na overleg kunnen deelnemen: 

• jongeren met een ernstige lichamelijke beperking;
• jongeren met een verslaving (drugs, alcohol, medicatie …) waardoor:
– hun dagelijkse leven in belangrijke mate wordt beïnvloed en/of
– ze niet kunnen garanderen dat ze tijdens de onderdelen van het programma niet onder invloed zullen zijn en/of goed kunnen functioneren;
• jongeren die de afgelopen zes maanden zichzelf hebben verwond of een suïcidepoging hebben ondernomen; 
• jongeren zonder geldig verblijfsstatuut met een risico op uitwijzing.


Yar Wonen kan geen meerwaarde zijn als: 

• de jongere de theoretische (en soms abstracte) elementen uit het programma niet kan vatten door een te grote mentale achterstand of beperkte cognitieve capaciteiten; 
• de jongere kampt met een ernstige, vastgestelde psychiatrische problematiek;
• de jongere wil gaan samenwonen; 
• de procedure tot uithandengeving is opgestart of dreigt te worden opgestart voor de jongere.

Kan een jongere niet deelnemen aan een YAR Wonen Limburg programma? Dan informeert YAR Vlaanderen de jongere duidelijk over de achterliggende argumentatie.