Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend door de Verenigde Naties. Met als doel: vrede voor elkaar krijgen en handhaven. In dat document staan 30 mensenrechten – rechten die gelden voor élke mens. Om ons te beschermen tegen kwaad. Om ons beter te doen samenwerken. Om in vrede te leven. Hieronder vind je een verkort, vereenvoudigd overzicht van 30 belangrijke mensenrechten:

 1. Vrij en met gelijke rechten geboren
  Je wordt vrij geboren, met je eigen ideeën en gedachten, en je verdient een gelijke behandeling.
 2. Geen discriminatie
  De mensenrechten gelden voor iedereen – wie of waar je ook bent.
 3. Recht op leven, vrijheid en veiligheid
  Iedereen heeft het recht om te leven in veiligheid en vrijheid.
 4. Geen slavernij
  Niemand mag je tot slaaf maken. Je mag niemand tot slavernij dwingen.
 5. Geen marteling
  Niemand mag je pijn doen of martelen.
 6. Altijd rechten, waar je gaat of staat
  Iedereen heeft recht op erkenning voor de wet.
 7. Iedereen gelijk voor de wet
  De wet moet iedereen gelijk behandelen.
 8. De wet beschermt je mensenrechten
  Wanneer je onrecht wordt aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
 9. Geen oneerlijk gevangenschap
  Niemand mag jou zonder een geldige reden arresteren, vasthouden, of het land uit sturen.
 10. Recht op een proces
  Als je wordt berecht, moet dat openbaar gebeuren. Degenen die jou berechten, mogen zich in de rechtsgang niet door anderen laten beïnvloeden.
 11. Onschuldig tot het tegendeel is bewezen
  Je mag niet worden beschuldigd van iets, tot je schuld is bewezen. Je hebt het recht om aan te tonen dat je onschuldig bent.
 12. Recht op privacy
  Niemand mag je goede naam proberen te besmeuren of schaden. Niemand mag je zomaar lastigvallen, je huis betreden, privédocumenten bekijken …
 13. Vrij verplaatsen in eigen land
  Je mag in je eigen land gaan en staan waar je wil, en je mag je land ook verlaten.
 14. Een veilige plek om te wonen
  Als je in je eigen land slecht wordt behandeld of gevaar loopt, heb je het recht om te vluchten naar een veilig land.
 15. Recht op een nationaliteit
  Iedereen heeft het recht om tot een land te behoren.
 16. Recht op huwelijk en gezin
  Elke volwassene mag samenwonen, trouwen of een gezin stichten als die dat wil, en met wie die dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu wel of niet getrouwd zijn.
 17. Recht op bezit
  Je mag dingen bezitten of delen. Niemand mag zomaar iets van je afnemen.
 18. Vrijheid van denken
  Je mag geloven wat je wil, om het even welke of geen godsdienst hebben, en van religie veranderen wanneer je dat wil.
 19. Vrijheid om jezelf te uiten
  Het staat je vrij om je eigen beslissingen te nemen, een mening te hebben en die te uiten naar anderen toe.
 20. Recht op vereniging
  Je mag anderen ontmoeten en in vrede samenwerken om je rechten te verdedigen. Maar niemand mag je dwingen om tot een bepaalde groep te behoren.
 21. Recht op democratie
  Iedereen mag deelnemen aan de regering in eigen land. Elke volwassen moet kiesrecht hebben om regeringsleiders te kiezen.
 22. Maatschappelijke zekerheid
  Je hebt recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, leefgeld en medische zorg.
 23. Werknemersrechten
  Als volwassene heb je recht op werk, tegen een redelijk loon. Je mag ook lid zijn van een vakvereniging.
 24. Recht op rust
  Iedereen heeft recht op rust, vrije tijd en ontspanning.
 25. Voedsel en onderdak
  Elke mens heeft recht op de basisbehoeften onderdak en voedsel. Wie oud, ziek, werkloos, gehandicapt … is, heeft recht op verzorging.
 26. Recht op onderwijs
  Basisonderwijs moet gratis zijn. Je ouders moeten je vrij laten in je onderwijskeuze.
 27. Auteursrecht
  Het auteursrecht beschermt je artistieke creaties (boeken, muziekstukken, kunst …). Anderen mogen die niet kopiëren of verspreiden zonder je toestemming. Iedereen mag ook genieten van wat kunst, onderwijs, wetenschap … voortbrengen.
 28. Eerlijke en vrije wereld
  Opdat iedereen vrij kan zijn en rechten kan genieten, moet er orde heersen. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
 29. Verantwoordelijkheid
  Je hebt een plicht naar anderen toe om diens rechten en vrijheden te beschermen.
 30. Niemand kan je mensenrechten van je afnemen

Lees hier de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.