Engagement bij YAR Vlaanderen als zinvol leertraject

Coachingcompetenties leer je niet enkel op de schoolbanken of de werkvloer. Met je beide voeten in de realiteit daarbuiten, doe je ook ervaringen op die lonen voor je eigen ontwikkeling én de samenleving. Bij ETAP ondervinden ze dat aan den lijve. De specialist in sustainable verlichting toont zich een duurzaam bedrijf in alle betekenissen van het woord. Met inbegrip van een learning & development-aanbod met een sterk engagement naar YAR Vlaanderen toe. 

Goed voor jezelf, het bedrijf en de samenleving

YAR Vlaanderen is een buitenbeentje in jongerenwerking. De organisatie biedt jongeren met moeilijkheden in verschillende levensdomeinen kansen om hun leven weer op de sporen te krijgen. En dat via coachingprogramma’s die mee worden gedragen door een netwerk van vrijwillige medewerkers. De focus ligt op keuzes maken en verantwoordelijkheden nemen, kansen zien en grijpen – dé basis om je leven in eigen handen te nemen. 

Jaarlijks gaan veel vrijwilligers een engagement aan om jongeren tijdens hun groeitraject te begeleiden. Onderzoek toont aan dat de vrijwilligers daar zelf veel van opsteken – vaardigheden die van pas komen in hun privéleven en hun job. Logisch dat alsmaar meer bedrijven willen deelnemen aan een YAR-traject. ETAP zette alvast de stap.

CEO Dominiek Plancke: “Ik geloof al lang in de meerwaarde van coaching. Maar pas toen ik coach werd bij YAR Vlaanderen, besefte ik wat een enorme verrijking coaching kan zijn. De professionele aanpak van YAR Vlaanderen heeft mij overtuigd. De manier waarop je als coach wordt begeleid is ontzettend waardevol. Voor jezelf, omdat het je kijk op het leven ingrijpend verandert. En voor de samenleving, omdat je zo’n jongere ziet groeien en zijn weg ziet vinden. Je maakt samen een tocht door die tot iets moois leidt. En onderweg leer je veel bij over jezelf, je omgeving en hoe je daarmee omspringt.”

Met z’n allen klaar voor morgen

Als CEO van een succesvol, vernieuwend en toekomstgericht bedrijf, moet Dominiek Plancke flink wat uitdagingen het hoofd bieden. Denk aan de transitie maken naar circulaire verlichtingsoplossingen en daarbij alle neuzen in dezelfde richting krijgen. ETAP was al duurzaam lang voor het een ‘hype’ werd. Het familiebedrijf verankerde bij de opstart in 1949 sterke waarden in zijn bedrijfsvoering. Het staat niet alleen ten dienste van zijn klanten, maar ook van zijn medewerkers, de maatschappij en de planeet. 

Dominiek Plancke: “Om de ommezwaai te maken naar een circulaire aanpak, moeten we buiten de geijkte kaders denken. Partnerships tot stand brengen met onze klanten. Banden smeden met onze medewerkers. Diversiteit en inclusie zijn voor ons vanzelfsprekend. Net zoals talent ontwikkelen en een externe mindset creëren. Ik zie daarbij twee belangrijke insteken: hoe kunnen leidinggevenden groeien van functioneel leiderschap naar peoplemanagement; hoe kunnen collega’s beter samenwerken en communiceren, sneller schakelen en constructieve feedback geven, enzovoort.”

ETAP gaat twee trajecten aan: DUO for a JOB dat mikt op intergenerationele coaching, en YAR Vlaanderen. Beide trajecten zijn complementair binnen ETAP, met als gemene deler: een zinvolle invulling geven aan ‘leertijd’.  

Op dezelfde golflengte

Nadat de missie, visie en werking van YAR Vlaanderen grondig toegelicht bij ETAP, worden de coachingprogramma’s nu ingebed in het hr-beleid. Daarbij primeert het persoonlijk engagement – deelname is geen immers geen verplichting. Anderzijds is er de professionele opleiding die men tijdens het programma krijgt. De medewerkers zullen persoonlijk groeien en vaardigheden opdoen die ze ook op de werkvloer kunnen inschakelen. De tijd die medewerkers eraan besteden, wordt dan ook gedeeltelijk gecompenseerd

Dominiek Plancke: “Het effect van de coaching op jongeren is groot – dat heb ik zelf ervaren. Alleen al die resultaten zien, geeft veel voldoening. Anderzijds gaan onze medewerkers leren om op een andere manier om te gaan met elkaar. Beter communiceren. Zich makkelijker in iemand anders verplaatsen. Problemen beschouwen als uitdagingen. Kortom, met een andere blik kijken naar zichzelf, hun job, hun plaats en rol in het bedrijf en de samenleving. Voor een bedrijf als ETAP is het belangrijk dat L&D-projecten breed worden gedragen en passen bij onze bedrijfscultuur. YAR Vlaanderen vinkt die twee eisen vlotjes af.”