YAR Vlaanderen steunen met een gift.

Als je een gift wilt doen aan YAR Vlaanderen dan kan je ervoor kiezen om ofwel de algemene werking te ondersteunen, ofwel om een bijdrage te doen voor het Sociaal Fonds.

Met het Sociaal Fonds wil YAR Vlaanderen (niet kapitaalkrachtige) jongeren ondersteunen in hun toekomstproject: jongeren die willen gaan studeren en die hiervoor niet beschikken over de nodige financiële middelen, in de financiering van schoolmaterialen, kleding, medicijnen, huurwaarborg of studiekosten, enz.

YAR Vlaanderen kiest er uitdrukkelijk voor om de middelen van het Sociaal Fonds apart te beheren van de reguliere werkingsmiddelen.  De middelen worden vaak ter beschikking gesteld als een voorwaardelijke, renteloze lening : in ruil voor de ondersteuning wordt aan jongeren een engagementsverklaring gevraagd, bijv. bij de ondersteuning van een studie wordt een engagement gevraagd in het behalen van resultaten waardoor de lening kan worden kwijtgescholden.

Rekeningnummers voor giften:
Algemene werking :  BE16 7350 2500 5574
Sociaal Fonds :           BE54 7350 2649 1997

Voor elke gift vanaf €40,00 wordt een fiscaal attest afgeleverd.