In de visie maakt elk individu altijd deel uit van een gemeenschap waarin wederzijds respect, erkenning en vertrouwen centraal staan.

Het is net die gemeenschap die de basis vormt van YAR Coaching en YAR Wonen.

Er wordt bewust gekozen voor vermaatschappelijking. Zorg brengen in de maatschappij door de maatschappij in de zorg te betrekken. Het uitgangspunt is dat er voor gekozen wordt om rond de jongeren te gaan staan met de boodschap: “We gaan dit samen aanpakken, we gaan dit samen oplossen, je staat er niet alleen voor.”

De vertegenwoordiging van de maatschappij wordt o.a. gevonden in vrijwillige medewerkers. Mensen die al dan niet opgeleid zijn, al dan niet op de arbeidsmarkt actief zijn, al dan niet ervaring hebben, al dan niet een partner hebben, al dan niet zelf kinderen hebben…Een mens die iets wil bijdragen en vanuit hun engagement de jongere, die een hulpvraag heeft, mee op sleeptouw neemt.

Een andere belangrijke stakeholder zijn de partnerorganisaties.

YAR Vlaanderen wil vanuit de maatschappelijke rol en dagelijkse opdracht mee bouwen aan een duurzame en solidaire samenleving.

Zo is het ook met de partners, organisaties en|of bedrijven die de visie van YAR Vlaanderen onderschrijven. Zij maken de programma’s kenbaar via hun communicatiekanalen en stimuleren hun medewerkers om een vrijwillig engagement op te nemen.

Sommige partners creëren ook vanuit hun eigen activiteiten nieuwe mogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling, stageplaatsen, logistieke ondersteuning, … Hierdoor vormen zij een onmisbare meerwaarde en maken zij een wezenlijk onderdeel uit van de gemeenschap die YAR Vlaanderen rond de deelnemende jongeren opbouwt.