Komen in aanmerking voor deelname aan YAR Coaching:

 • jongeren onder toezicht van de jeugdrechtbank die een jeugddelict hebben gepleegd en/of in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) zitten;
 • jongeren ‘on the edge’ die een combinatie hebben van problemen rond opleiding en tewerkstelling, relatie-opbouw, gedragsproblemen, verantwoordelijkheidsbesef maar niet in aanraking zijn gekomen met de gerechtelijke jeugdhulp (pro-actief en preventief). 

Voorwaarden om deel te nemen aan het programma: 

 • jongere is minimaal 16 jaar en maximaal 20 jaar op de voorbereidingsdag;
 • jongere woont bij voorkeur in de regio waar het programma wordt georganiseerd (provincie: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant|Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen); 
 • jongeren waar het op meerdere terreinen van hun leven (school, tewerkstelling, vrije tijd, huisvesting, gezin, gezondheid) spaak loopt (aantoonbaar, al dan niet terugkerend) en/of die regelmatige politiecontacten of problemen met justitie hebben; 
 • jongere:
  – vertoont onaangepast sociaal gedrag en/of;
  – kan moeilijk omgaan met emoties (verbale en fysieke agressie) en/of;
  – heeft een negatief zelfbeeld en/of;
  – heeft een laag normbesef en/of;
  – heeft het moeilijk met gezag en/of;
  – heeft weinig zelfvertrouwen en/of;
  – heeft weinig of geen positieve steunfiguren (netwerk) en/of;
  – neemt geen verantwoordelijkheid op; 
 • jongere kiest na een oriëntatiemoment zelf om al dan niet deel te nemen aan het coachingprogramma; 
 • jongere moet een geschiktheidsattest voorleggen van de huisdokter; 
 • akkoord van de ouder of voogd nodig, indien minderjarig; 
 • akkoord van de jeugdrechter indien de jongere onder toezicht van de jeugdrechtbank staat.

Jongeren die niet aan het programma kunnen deelnemen: 

 • jongeren met een dermate mentale achterstand of dermate beperkte cognitieve capaciteiten dat zij in de onmogelijkheid zijn de theoretische (en soms abstracte) elementen uit het programma te bevatten; 
 • jongeren met een zware gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, waarbij een residentiële behandeling aangewezen is; 

Jongeren die eventueel na overleg kunnen deelnemen:

 • jongeren die kampen met een primaire middelenverslaving;
 • jongeren zonder geldig verblijfsstatuut die het risico lopen om het land te worden uitgezet; 
 • jongeren voor wie de procedure tot uithandengeving is opgestart of voor wie een procedure dreigt te worden opgestart;
 • de mogelijkheid tot deelname van jongeren die ouder zijn dan 20 jaar, wordt door het team van het betrokken programma besproken. 

Wanneer een jongere niet kan deelnemen aan een YAR programma zal YAR Vlaanderen de jongere duidelijk informeren over de achterliggende argumentatie.