Jongeren zijn de toekomst. Maar wat als jongeren kampen met problemen die hun toekomst in de weg staan? Uit heel wat onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met Vlaamse jongeren, op het vlak van mentaal, sociaal en fysiek welzijn. Hoog tijd om meer aandacht te besteden aan het welbevinden van jongeren, vooral zij die extra kwetsbaar zijn.

Waar kunnen jongeren met problemen terecht?

Er zijn een aantal instanties in Vlaanderen die zich bekommeren om het welzijn van jongeren. Bij de meeste kun je ook terecht met vragen rond jeugdhulp. Denk aan:

Ook bij YAR Vlaanderen draait alles rond jongeren helpen die zijn vastgelopen op een aantal belangrijke levensdomeinen. Jongeren kunnen zichzelf vrijwillig aanmelden voor onze programma’s YAR Coaching en YAR Wonen. Of ze kunnen worden aangemeld door iemand uit hun omgeving of bepaalde instanties.

Welke organisaties bieden vrijwilligerswerk met jongeren aan?

Op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vind je een overzicht van diverse soorten vrijwilligerswerk, inclusief met jongeren. Verfijn je zoekopdracht door in het zoekveld ‘jongeren’ in te vullen. Zo krijg je een selectie van relevant vrijwilligerswerk. Dat gaat van monitoren en optreden als buddy, tot jongeren met autisme ondersteunen en vervoer regelen van kwetsbare kinderen en jongeren.

YAR Vlaanderen is ook altijd op zoek naar vrijwilligers om in te stappen in onze jongerenprogramma’s. Als vrijwillige coach ondersteun je jongeren in de programma’s YAR Wonen of YAR Coaching. Naargelang het programma en het gekozen traject, ziet je ondersteuning er anders uit. De missie is wel altijd dezelfde: jongeren ondersteunen om hun leven en/of woonsituatie weer op de rails te krijgen.

Hoeveel tijd besteed je als vrijwilliger in een organisatie voor jongeren?

Dat hangt af van de organisatie en het soort vrijwilligerswerk dat je doet. Bij sommige organisaties kun je je eenmalig of sporadisch inzetten. Handig als je weinig vrije tijd hebt. Bij andere organisaties engageer je je voor een afgebakende periode. Het aantal uren loopt sterk uiteen.

Informeer je vooraf grondig over wat het vrijwilligerswerk precies inhoudt en wat men van jou verwacht. Vraag je af of vrijwilligerswerk bij een jongerenorganisatie echt iets voor jou is, en hoeveel tijd je eraan kunt/wilt besteden.

Bij YAR Vlaanderen organiseren we regelmatig infoavonden voor potentiële vrijwilligers in verschillende Vlaamse provincies. Op zo’n avond kom je alles te weten over onze organisatie, de doelgroep, de manier van werken en wat je bij ons kan betekenen als vrijwillige medewerker. Je ontdekt ook hoeveel weken of maanden het programma duurt, en hoeveel dagen/uren je erin investeert.

Met welke uitdagingen krijg je mogelijk te maken als je met jongeren werkt?

Jongeren staan op het ‘kantelpunt’ naar volwassenheid. Daar komen talloze kansen, maar ook uitdagingen bij kijken. Denk aan zelfstandig(er) worden, richting kiezen, verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, leren omgaan met geld …

In hun overgang naar volwassenheid zijn jongeren nog volop in ontwikkeling (fysiek en mentaal), en kampen ze vaak met hun hormoonhuishouding. Ze ontdekken gaandeweg hun identiteit, weken zich los van ouders of andere naasten, ontplooien hun talenten, noem maar op.

Sommige opgroeiende jongeren vinden in deze levensfase weinig aansluiting bij hun omgeving en de samenleving. Ze voelen zich miskend, hebben onvoldoende zelfvertrouwen of bezwijken onder maatschappelijke druk.

De ene jongere trekt zich terug en ervaart depressieve gevoelens; de andere gaat zich openlijk verzetten tegen autoriteit en regels doorbreken.

Ongeacht de ‘gedragsproblemen’ van jongeren, vinden we het bij YAR Vlaanderen belangrijk om niet te (ver)oordelen. We hanteren bewust een positieve aanpak die vertrekt vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. En we ondersteunen jongeren om keuzes te leren maken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Welke training of begeleiding krijgen vrijwilligers die met jongeren werken?

Ook dat is weer helemaal afhankelijk van het type vrijwilligerswerk dat je verricht en het soort jongerenorganisatie waar je terechtkomt. Voor sommige activiteiten heb je geen of nauwelijks een opleiding nodig; voor andere moet je (grondig) worden gecoacht om jongeren te helpen.

Er bestaan in Vlaanderen specifieke en erkende opleidingen tot jongerencoach. Maar als vrijwilliger hoef je niet per se een diploma voor te leggen om jongeren te ondersteunen.

Bij YAR Vlaanderen krijg je vooraf een gratis, intensieve opleiding. Die zorgt ervoor dat je onze methodiek en visie onder de knie krijgt. Zo ga je op de juiste manier met jongeren aan de slag.

Levert je ervaring als vrijwilliger bij jongeren iets op voor jezelf?

Absoluut! Vrijwilligerswerk is sowieso een leerrijke ervaring waar je veel van opsteekt:

  • Je groeit op persoonlijk vlak.
  • Je breidt je sociale netwerk uit.
  • Je doet (werk)ervaring op.
  • Je leert jezelf beter kennen.
  • Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden.

Tip: YAR Vlaanderen liet een studie uitvoeren naar de competenties die je opdoet als vrijwillige coach bij onze organisatie. Er is een uitgebreide whitepaper over verschenen van Peggy De Prins (Antwerp Management School). Neem met ons contact op om gratis een gedrukte versie van de whitepaper te ontvangen. Over deze materie zijn ook talloze artikelen verschenen zoals dit in HR Square.

Welke impact kun je als vrijwilliger hebben op het leven van je jongeren?

Vrijwilligerswerk met jongeren kan een gigantische invloed hebben op het welzijn van jongeren. Zeker als je je ontfermt over jongeren die in een kwetsbare situatie zitten en geen (of een beperkt) netwerk hebben om op terug te vallen.

Je toont dat je om de jongeren geeft zodat ze zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Je reikt hen een helpende hand of een luisterend oor aan op momenten dat ze daar nood aan hebben. Je deelt eventueel je eigen ervaringen met hen. En je geeft ze opnieuw vertrouwen in de toekomst en in zichzelf.

Ook op praktisch vlak kun je veel betekenen. Bijvoorbeeld door de jongeren wegwijs te maken in materies waarvan ze weinig kennis hebben. Of door hulp te bieden om dingen gedaan en georganiseerd te krijgen.

Je impact hangt af van welk vrijwilligerswerk je met jongeren doet. Bij YAR Vlaanderen bieden we jongeren de handvatten om zélf grip te krijgen op hun leven – ongeacht hun verleden en hun huidige situatie. Het draait rond empowerment en veerkrachtig maken.

Als vrijwillige coach bij onze organisatie maak je gegarandeerd een wezenlijk verschil voor de jongere die je ondersteunt. Lees het verhaal van enkele vrijwilligers.

Interesse gekregen om vrijwilliger te worden bij YAR Vlaanderen? Kom je licht opsteken tijdens een infoavond in jouw buurt.