Wil je meer weten over de meerwaarde die het YAR Wonen-programma voor een jongere kan betekenen?

In tegenstelling tot YAR Wonen Antwerpen (zie onderaan) is YAR Wonen Limburg niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp ; d.w.z. dat het aanbod enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.
Een jongere kan dus niet zelf rechtstreeks instappen in een traject bij YAR Wonen.

Concreet betekent dit dat je als aanmelder een A-document moet indienen, samen met de betrokken jongere en zijn/haar context. Een aanmelder kan eender welke jeugdhulpverlener zijn (bv iemand die werkt bij een JAC, CLB, OCJ, SDJ, …).

Vervolgens wordt dit A-document ingediend bij de toegangspoort. Daar werken twee teams:

  • Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen.
  • Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.

Hierna krijg je als aanmelder een voorstel tot hulpverlening in de vorm van een shortlist van organisaties die dit aanbod in huis hebben. Je kan kiezen welke je hiervan wilt weerhouden.

Tenslotte krijgt YAR Wonen dit A-document doorgestuurd en wordt bekeken of de jongere in aanmerking komt i.f.v. de doelgroep YAR Wonen Limburg. Jij en de jongere zullen in dat geval gecontacteerd worden voor een kennismakingsgesprek. Als er sprake is van uitsluitingscriteria, zal YAR Wonen dit aan de jeugdhulpregie melden.

YAR Wonen Antwerpen is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp; d.w.z. dat je een jongere rechtstreeks bij YAR Vlaanderen kan aanmelden en dat er wordt bekeken of de jongeren in aanmerking komt i.f.v. de doelgroep YAR Wonen Antwerpen Je kan dit doen via het contactformulier of neem rechtstreeks contact op met een medewerker van YAR Wonen Antwerpen.

De gedetailleerde werkwijze voor YAR Wonen, dat in de provincie Limburg en in de stad Antwerpen en zijn districten worden georganiseerd, vind je hier.