Wil je meer weten over de meerwaarde van het YAR Wonen-programma voor een jongere?

In tegenstelling tot YAR Wonen Antwerpen (zie onderaan) is YAR Wonen Limburg niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het aanbod kan enkel ingezet worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. Een jongere kan dus niet rechtstreeks instappen in een traject bij YAR Wonen.

Als aanmelder moet je een A-document indienen, samen met de betrokken jongere en zijn/haar context. Een aanmelder kan om het even welke jeugdhulpverlener zijn. Denk aan iemand die werkt bij een JAC, CLB, OCJ of SDJ.

Het A-document wordt daarna ingediend bij de toegangspoort waar twee teams samenwerken:

  • Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere, en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij binnen de 30 werkdagen een indicatiestellingsverslag op.
  • Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.

Daarna krijg je als aanmelder een voorstel tot hulpverlening: een shortlist van organisaties die dit aanbod in huis hebben. Je kiest zelf welke je wil weerhouden.

YAR Wonen ontvangt het A-document en gaat na of de jongere in aanmerking komt in functie van de doelgroep YAR Wonen Limburg. Is dat het geval? Dan contacteren we jou en de jongere voor een kennismakingsgesprek. Als er sprake is van uitsluitingscriteria, meldt YAR Wonen dit aan de jeugdhulpregie.

YAR Wonen Antwerpen is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Je kan een jongere dus rechtstreeks aanmelden bij YAR Vlaanderen. We bekijken dan of de jongere in aanmerking komt in functie van de doelgroep YAR Wonen Antwerpen.  Vul hiertoe het contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met een medewerker van YAR Wonen Antwerpen.

De gedetailleerde werkwijze voor YAR Wonen in de provincie Limburg en in de stad Antwerpen en zijn districten vind je hier.