Nieuws

Globaal Plan Jeugdzorg – Inge Vervotte – 2007

Het Globaal Plan is gericht op problemen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Hierbij brengt het Globaal Plan zowel het preventieve voortraject als het specifieke hulpaanbod onder de aandacht.

In deze nota wordt o.a. volgende besproken:
* Situering t.o.v. belangrijke ontwikkelingen en een analyse van de probleemsituatie
* Zes beleidskeuzes die in 37 doelstellingen worden geconcretiseerd
* Lijst van alle actielijnen en kostenraming.