Levenslang leren via vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een triple win voor medewerker, business en maatschappij. Het bevordert innovatief ondernemen en de inzetbaarheid van medewerkers. En het bespaart de maatschappij geld doordat kwetsbare groepen kansen krijgen en grijpen. Het ontwikkelen van competenties beperkt zich nog te vaak tot leren achter de schoolbanken of leren op de werkplek. En dat terwijl vrijwilligerswerk … Lees verder “Levenslang leren via vrijwilligerswerk”

Masterproef Valerie Van de Put – KU Leuven

Regelmatig krijgen we de vraag naar de effectiviteit van het YAR-coachingprogramma op lange termijn. Valerie Van de Put, masterstudent van de KULeuven, heeft het afgelopen jaar een evaluatieonderzoek uitgevoerd binnen de drie regio’s waar YAR Vlaanderen actief is, met verschillende jongeren die deelnamen aan het YAR-coachingprogramma in 2015. Naomi Claes, programmamedewerker van YAR coaching Limburg, … Lees verder “Masterproef Valerie Van de Put – KU Leuven”

Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring – Koning Boudewijnstichting

Goede Belgische en buitenlandse praktijken. Veel jongeren bevinden zich om diverse redenen in kwetsbare situaties. Zij dreigen de aansluiting met het onderwijs of de arbeidsmarkt te verliezen, komen in aanraking met het gerecht, dreigen te ontsporen. De laatste jaren zijn heel wat projecten ontstaan waarin burgers op vrijwillige basis optreden als mentor, coach of maatje … Lees verder “Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring – Koning Boudewijnstichting”

Onderzoek door het KHLIM – YAR Vlaanderen op de effectladder

Om de effecten van de methodiek van YAR in Vlaanderen in kaart te brengen, werd de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), departement Sociaal-Agogisch Werk (SAW), door de projectleiding van YAR Vlaanderen gevraagd om YAR Vlaanderen wetenschappelijk te evalueren. Dit gebeurde in het kader van een „projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject‟ (PWO). Hierin worden twee trajecten van YAR in … Lees verder “Onderzoek door het KHLIM – YAR Vlaanderen op de effectladder”