Nieuws

Onderzoek door het KHLIM – YAR Vlaanderen op de effectladder

Om de effecten van de methodiek van YAR in Vlaanderen in kaart te brengen, werd de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), departement Sociaal-Agogisch Werk (SAW), door de projectleiding van YAR Vlaanderen gevraagd om YAR Vlaanderen wetenschappelijk te evalueren.

Dit gebeurde in het kader van een „projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject‟ (PWO). Hierin worden twee trajecten van YAR in Vlaanderen onderzocht, namelijk de trajecten 2007-2008 en 2008-2009.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Lic. Evy De Caluwé en dr. Ilse Smits.