Nieuws

Levenslang leren via vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een triple win voor medewerker, business en maatschappij. Het bevordert innovatief ondernemen en de inzetbaarheid van medewerkers. En het bespaart de maatschappij geld doordat kwetsbare groepen kansen krijgen en grijpen.

Het ontwikkelen van competenties beperkt zich nog te vaak tot leren achter de schoolbanken of leren op de werkplek. En dat terwijl vrijwilligerswerk geknipt is voor levenslang leren omdat het ontzettend veel groeikansen biedt.

Antwerp Management School roept samen met YAR Vlaanderen op om op een andere, duurzame manier te kijken naar een leven lang leren. We stelden een webinar samen met vragen zoals:

  • Hoe zit het met de overdracht van competenties die medewerkers via vrijwilligerswerk ontwikkelen naar de werkvloer en ruimer naar hun professionele loopbaansfeer?
  • Loont het om als werkgever te investeren in zo’n ontwikkelingsproces?
  • Wat krijg je ervoor terug?

Benieuwd waarom vrijwilligerswerk interessant is voor bedrijven om levenslang leren te stimuleren? Op naar het webinar!