jongere coachen

Als jeugdcoach speel je een belangrijke rol in het leven van jongeren die worstelen met problemen op verschillende domeinen. Je reikt ze de handvatten aan die hen helpen om:

 • bewuste keuzes te maken;
 • meer zelfvertrouwen te krijgen;
 •  verantwoordelijk te zijn.

Zo staan ze steviger in hun schoenen, krijgen ze grip op hun leven en woonsituatie, en gaan ze krachtig de toekomst tegemoet.

Wat houdt jongeren coachen in?

Bij YAR Vlaanderen gaan jeugdcoaches aan de slag volgens twee gestructureerde programma’s:

YAR Coaching:

 1. Voortraject (10 weken) – jongeren hun motief laten ontdekken om effectief deel te nemen aan het programma.
 2. Residentiële trainingsweek (11 dagen) – intensief activiteitenprogramma waarin jongeren een nieuwe manier van denken aanleren. Mogelijkheden creëren staat hierin centraal.
 3. Natraject (34 weken) –jongeren helpen om hun doelstellingen waar te maken. Als coach stap je in een van de drie trajecten in. Voor je jongeren gaat ondersteunen, krijg je zelf een grondige opleiding. En terwijl je jongeren aan het coachen bent, geniet je de hele tijd ondersteuning van de professionele medewerkers van YAR Vlaanderen.

Ontdek meer over de drie fasen »

YAR Wonen

Dit programma geeft jongeren de kans om hun leven in handen te nemen en volledig zelfstandig te worden en wonen. Belangrijk hierbij is de wisselwerking tussen een jongere, een vrijwillige coach en een professionele medewerker van onze organisatie. De verschillende fasen:

 1. Oriëntatiemoment: de jongeren krijgen een beeld van wat YAR Wonen voor hen kan betekenen, en ontvangen alle nodige informatie.
 2. Voorbereiding: wekelijks telefonisch contact met de professionele medewerker, en tweewekelijkse opdrachten.
 3. Residentiële training: intensieve vierdaagse waarin de jongeren zich engageren voor de mogelijkheden die het programma hen biedt.
 4. Individuele ontmoetingen en groepsbijeenkomsten: regelmatige contactmomenten tussen de jongere en de vrijwillige en professionele medewerkers. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, praktische zaken en netwerken.
 5. Individuele panoramamomenten: gesprekken tussen jongere, vrijwillige en professionele medewerker om een ‘stand van zaken’ op te maken.

Kom meer te weten over YAR Wonen »

Wat kunnen jongeren bereiken dankzij coaching?

Door jongeren te coachen, geef je hen de kans om hun leven op het spoor te krijgen. De programma’s van YAR Vlaanderen laten hen ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. En dat bewuste keuzes maken de eerste stap is om grip te krijgen op hun leven (YAR Coaching) of woonsituatie (YAR Wonen).

Naast die algemene opzet stellen jongeren drie specifieke doelen voorop. Bijvoorbeeld terug naar school gaan, een betere relatie ontwikkelen met hun ouders, geen feiten meer plegen, enzovoort. Als jongerencoach sta je tijdens het natraject van YAR Coaching aan hun zijde om hen te ondersteunen die vooropgestelde doelen te bereiken.

Interesse om coach te worden bij YAR Vlaanderen? Volg een vrijblijvende infosessie in jouw buurt »

Hoe ziet coaching bij YAR vlaanderen eruit?

Dat verschilt naargelang het programma waaraan je deelneemt (YAR Coaching of YAR Wonen) én het onderdeel dat je kiest. Bij YAR Coaching draait het voortraject vooral rond motieven en doelen stellen. Nadien heb je wekelijks contact met de jongere. Om diens motivatie op peil te houden en als voorbereiding op het vervolg van het programma. Tijdens de residentiële trainingsweek volgen activiteiten elkaar in hoog tempo op. Het intensieve programma mikt op:

 • het verleden een plaats geven;
 • geborgenheid en vertrouwen bieden;
 • jongeren doen inzien dat ze meer kunnen dan ze denken.

Het natraject omvat wekelijkse contacten en maandelijkse groepsbijeenkomsten. De insteek? Werken aan de doelen die de jongeren bepaald hebben tijdens het voortraject. En het momentum benutten van de inzichten tijdens de residentiële trainingsweek.

Het verloop van YAR Wonen lichtten we hierboven al toe. Alles draait rond jongeren helpen tijdens alle verschillende stappen naar zelfstandig wonen. Lees je in op deze pagina.

Waarin verschilt coaching van therapie?

Coaching en therapie zijn allebei vormen van begeleiding, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Ondanks de overlap zijn er ook belangrijke verschillen

Het primaire doel van coaching is mensen ondersteunen om specifieke doelen te bereiken, vaardigheden te ontwikkelen en prestaties te verbeteren. Coaching richt zich meestal op het heden en de toekomst, en helpt mensen om concrete stappen te zetten om gewenste resultaten te behalen.

Therapie richt zich meer op psychische problemen verlichten, emotionele pijn aanpakken en onderliggende oorzaken van problemen begrijpen. Therapie kan zowel op het heden als het verleden gericht zijn. En heeft vaak tot doel om de emotionele gezondheid te herstellen en het welzijn te bevorderen.

Wat is het verschil tussen jongeren coachen en mentoren?

Coaching en mentoring worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn best wel wat verschillen. Een coach is veelal iemand die een gestructureerde methode gebruikt om de speler– de jongeren in dit geval – zelf tot inzichten te laten komen en/of zijn gedrag duurzaam te veranderen. Een coach stelt zich gelijkwaardig op en richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling.

Een mentor is eerder een ervaringsdeskundige, iemand die zijn adviezen baseert op wat die zelf heeft meegemaakt. Vaak heeft die specifieke expertise en schakelt die zijn netwerk in. Je mentor zal eerder vertellen wat je wel of niet moet doen, terwijl een coach dat samen met de speler ontdekt.

Wat zijn de voordelen van jongeren coachen?

Jongeren coachen heeft talloze voordelen, zowel voor de jeugdcoach als de coachee. Het belangrijkste voordeel voor de jongere is dat die zijn levenspad terugvindt en een rol van betekenis speelt in de maatschappij.

De jeugdcoach groeit op persoonlijk vlak en trekt er lessen uit voor het leven. Die lessen komen van pas in het privéleven van de coach én op het werk.

Kom hier te weten waarom het loont om jongerencoach te worden »

Hoe draagt jongerencoaching bij tot de ontwikkeling van vaardigheden?

Prof. Dr. Peggy De Prins (Antwerp Management School) onderzocht wat vrijwilligerswerk bij YAR Vlaanderen oplevert op het vlak van nieuwe competenties ontwikkelen. Er kwamen vier duidelijke competenties naar voor die spelen in de relatie met de jongeren of coachees:

 1. Actief luisteren
 2. Zelfmanagement ondersteunen
 3. Helder informeren en afspraken maken
 4. Emotioneel ondersteunen

Benieuwd naar de gedetailleerde resultaten van het onderzoek? Vraag de gratis whitepaper aan »

Vraag je je af of jongeren coachen iets voor jou is? Neem vrijblijvend deel aan een infoavond »