Nieuws

Koning Boudewijnstichting: Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring. Goede Belgische en buitenlandse praktijken.

Veel jongeren bevinden zich om diverse redenen in kwetsbare situaties. Zij dreigen de aansluiting met het onderwijs of de arbeidsmarkt te verliezen, komen in aanraking met het gerecht, dreigen te ontsporen.

De laatste jaren zijn heel wat projecten ontstaan waarin burgers op vrijwillige basis optreden als mentor, coach of maatje van deze maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het beeld van gewone burgers die hun wijsheid en levenservaring inzetten voor de ontwikkeling en emancipatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren spreekt tot de verbeelding.

Maar hebben deze projecten wel effect? En wat maakt een project succesvol of niet? Diverse Europese en Belgische projecten werden in kaart gebracht. Een aantal goede praktijken worden uitvoerig beschreven en doorgelicht.


Lees hier de publicatie