Nieuws

Iedere jongere verdient om gelukkig te zijn

Nicole Ooms is vrijwilliger bij Youth at Risk Vlaanderen. YAR biedt een programma aan vaor jongeren in moeilijkheden tussen 15 en 18 jaar. Dankzij de ondersteuning van vrijwiligers krijgen jongeren hun leven weer op de rails.

Het traject van Niels, een Turnhoutse jongere

Een aantal jongeren uit onze samenleving heeh het niet makkelijk, moeilijk zelfs. Sommigen zitten in de knoop met zichzelf, anderen hebben misschien feiten gepleegd of lopen het risico er te plegen. YAR Vlaanderen organiseert voor hen een programma waarbij de jongeren kunnen ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dat ze hun leven in eigen handen kunnen nemen.

 

lees hiet het volledig artikel: Stadskrant_Turnhout