Nieuws

Jaarverslag 2018

Terwijl de 2de helft van 2019 van start is gegaan, nodigen we je hierbij graag uit om samen met ons terug te blikken op een wel heel straf 2018 voor YAR Vlaanderen.

Het werd een jaar waarin we ons opnieuw gesteund voelden door vrijwillige medewerkers en partners die blijven geloven in de vermaatschappelijking van de bijzondere jeugdzorg. Dat is erg deugddoend en niet alleen voor ons. 
Het is ook deugddoend voor de jongeren die aan onze programma’s YAR Coaching en YAR Wonen deelnemen. Want met een (her)nieuw(d) vertrouwen in de mensen maar ook in zichzelf, staan ze sterker, staan we samen, nooit meer alleen. 

Het werd ook een jaar waarin YAR Coaching Oost-Vlaanderen een vliegende start kende, mede dankzij een heuse mediacampagne waardoor de bussen en trams met de YAR-bestickering aan niemands aandacht konden ontsnappen. 

De werking van YAR Wonen werd inhoudelijk geoptimaliseerd en verfijnd en werd daardoor nóg straffer. Dat maakt het zo fijn als een vrijwillige medewerker in De Hasselaar laat optekenen “dat het leuk is en voldoening geeft om samen op weg te gaan en te zien hoe je samen, als wildvreemden, een vertrouwensband opbouwt.”

Er werd ook ingezet op de digitalisering van onze administratieve processen, met de optimalisatie van de interne werking tot gevolg. En dat is fijn werken.

En er is nog zoveel meer dat we met jou willen delen.  
Je leest het allemaal in het YAR Vlaanderen Jaarverslag 2018.   

Lees en deel het naar believen. #sharingiscaring