Nieuws

Jaarverslag 2019

303 vrijwillige en 13 voltijdse professionele medewerkers. Een netwerk van tientallen partners, gemeenten en steden. Een negenkoppige raad van bestuur. Dat zijn – in een notendop – de krachten die in 2019 onze jongeren met man en macht ondersteunden. Om zo hun leven opnieuw op de rails te krijgen.

En of ze daarin geslaagd zijn! Liefst 94 jongeren rondden hun deelname aan de YAR Coaching-programma’s succesvol af.

Enkele hoogtepunten

Naast de vele infoavonden en opleidingsweekends, oriëntatiemomenten en trainingsdagen, zetten we in 2019 maximaal in op kennisborging. We haalden nieuwe medewerkers en bestuurders aan boord. Verfijnden de werkwijze. En veel, veel meer.

Samen sterk

Al deze activiteiten en inspanningen – hoe divers ook – delen dezelfde ambitie: de doelen en dromen van jongeren helpen realiseren. In ons jaarverslag blikken we terug én vooruit. Neem het grondig door. Wie weet, krijg je zelf zin om te participeren aan onze programma’s. Bijvoorbeeld als vrijwillige medewerker of partnerorganisatie. Zo ga je een engagement aan waar iedereen bij wint: de jongere, jijzelf en de samenleving.


Jaarverslag 2019