Nieuws

Kwaliteitsverslag 2022

In 2016 hebben we het kwaliteitshandboek geschreven, voor alle medewerkers en ambassadeurs van YAR Vlaanderen, omdat wij op hen rekenen om onze kwaliteit mee te bewaken en te verbeteren. Het kwaliteitshandboek bevat de richtlijnen van ons kwaliteitsbeleid en onze kwaliteitszorg als middel om onze missie, visie en doelstellingen te realiseren. Het is vooral een levend en groeiend instrument en is ook een middel om
nieuwe medewerkers snel, efficiënt en zonder kwaliteitsverlies te kunnen inwerken in de processen van onze organisatie.
Verder ondersteunt dit handboek|verslag de huidige medewerkers bij hun dagelijkse werking.

Je kan hier het geüpdatete kwaliteitsverslag 2022 lezen.