Nieuws

Pedagogische visie YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen denkt en handelt vanuit sterke basiswaarden, grondig toegelicht in onze pedagogische visie. Dit document is een leidraad voor houvast, voor iedereen die betrokken is bij onze werking.

Het geeft een uiteenzetting van onze missie, visie, waarden, doelgroepen en methodiek. En bovenal: de gefaseerde aanpak met zeven niveaus die we hanteren.

Het uitgangspunt? Jongeren worden niet gedefinieerd door hun verleden. Door het heden anders aan te pakken, kunnen ze anders in het leven staan en zichzelf opnieuw (uit)vinden.

Lees hier meer.