Nieuws

PERSBERICHT: YAR Vlaanderen zet YAR Wonen-programma op poten in Antwerpen

In 2012 gaf YAR Vlaanderen de aftrap voor het programma YAR Wonen. De doelstelling: jongeren tussen 17 en 21 met een acute behoefte aan zelfstandig wonen bijstaan. Tot nog toe was het programma enkel beschikbaar in Limburg. Voortaan biedt de organisatie ook in Antwerpen het programma YAR Wonen aan.

YAR Vlaanderen neemt een unieke positie in het Vlaamse jeugdhulplandschap in. Via twee programma’s – YAR Coaching en YAR Wonen – helpt het kwetsbare jongeren om hun leven en/of woonsituatie in eigen handen te nemen. Een persoonlijke coach, een netwerk van vrijwillige medewerkers en partnerorganisaties bevorderen de integratie van jongeren in het maatschappelijke weefsel. Koen Frøberg, directeur YAR Vlaanderen: “Onze programma’s focussen op potentieel in plaats van problemen. We laten jongeren inzien dat zij verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken en de gevolgen daarvan. Onze intentie: hen zo krachtig maken dat ze hun leven op de rails krijgen en zelfstandig in de samenleving staan.”

Unieke werkwijze, meetbare resultaten

YAR Wonen is niet aan zijn proefstuk toe. De meerwaarde en positieve effecten van het programma zijn de voorbije jaren zwart op wit aangetoond. Koen Frøberg: “Voor en na het programma meten we de situatie van de jongeren aan de hand van drie parameters: dagbesteding, woonsituatie en als misdrijf omschreven feiten. De meerderheid rondt het programma succesvol af. En dat dankzij onze unieke en intensieve methode, een nauwe wisselwerking tussen alle betrokkenen, persoonlijkheidsontwikkeling en meer.”

Licht op groen, programma in startblokken

YAR Vlaanderen kreeg regelmatig de vraag van aanmelders-verwijzers in Antwerpen om jongeren te laten deelnemen aan het YAR Wonen-programma. Uit de infomomenten blijkt ook dat veel mensen zich willen engageren als coach/vrijwilliger binnen YAR Wonen. Kortom, er is nood aan het programma én alles is voorhanden om daaraan tegemoet te komen. Koen Frøberg: “Stad Antwerpen keurde ons aanvraagdossier goed, en zet het licht op groen om het pilootproject YAR Wonen Antwerpen op te starten. De planning is rond en het engagement is groot. Vanaf juni organiseren we infoavonden voor YAR Wonen Antwerpen.”

Thuisloze jongeren, een Antwerpse topprioriteit

De komende vijf jaar wil de stad Antwerpen kwetsbare, thuisloze jongeren maximaal ondersteunen en begeleiden. “Heel wat Antwerpse jongeren dragen een zware rugzak mee uit hun verleden”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws. “Ze slagen er thuis niet in om hun dromen waar te maken en willen in onze stad hun vleugels uitslaan. Het is onze plicht hen hier maximaal bij te helpen.”

De samenwerking met YAR Vlaanderen kadert in de uitbouw van een nieuw en integraal hulpverleningsaanbod op maat van kwetsbare thuisloze jongeren. De stad werkt ook aan een laagdrempelig inloophuis, een aparte noodopvang en cohousingtrajecten voor jongeren die thuis weg willen. “We hopen binnenkort alle puzzelstukjes te kunnen leggen”, benadrukt Meeuws.

Engagement gezocht

YAR Vlaanderen is altijd op zoek naar vrijwillige medewerkers die hun schouders willen zetten onder de coachingprogramma’s. De organisatie rekent op sociaal geëngageerde mensen met empathie en voeling met de leefwereld van jongeren. De eerste stap: een infoavond bijwonen. Check datums en locaties op www.yarvlaanderen.be/agenda.

Ook partnerorganisaties spelen een hoofdrol in de YAR-programma’s. Bijvoorbeeld via een structureel engagement in het kader van MVO, logistieke of financiële ondersteuning, promotie, enzovoort. Meer info op www.yarvlaanderen.be.