Nieuws

Van dakloos naar zelfstandig wonen

Het aantal jonge dak- en thuislozen neemt toe. De federale regering maakt geld vrij om hen aan onderdak en begeleiding te helpen. YAR Vlaanderen doet zijn duit in het zakje door jongeren te ondersteunen die uit noodzaak zelfstandig gaan wonen.

Via het programma YAR Wonen zetten we in op:

  • een eigen netwerk uitbouwen;
  • bewustmaking van keuzes en verantwoordelijkheden;
  • ondersteuning bij de praktische organisatie van zelfstandig wonen.

Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit het artikel over dakloze jongeren dat in 2021 in De Morgen verscheen. De begeleiding van jongeren met problemen naar zelfstandig wonen gebeurt via de Housing First-aanpak. Vind hier meer informatie over YAR Wonen.