Nieuws

VDAB partnerorganisatie voor YAR Vlaanderen

Lees hier persartikel in PDF formaat

YAR Vlaanderen biedt jongeren, met een dossier bij de jeugdrechter, een kans om hun leven op de sporen te krijgen. Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om je leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.  Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige coaches.

 

Netwerk inschakelen

De VDAB engageert zich op het domein “werk, loopbaandenken” als partnerorganisatie op te treden,waarbij voor de Provincie Limburg, Vlaams Brabant en Anwerpen specifieke ankerpersonen aangeduid worde om binnen de VDAB het netwerk aan te spreken om acties voor specifieke jongeren op te zetten in het kader van hun specifieke vraag.

“ We zijn bijzonder blij dat de VDAB het Yar-programma wil ondersteunen via een partnerschip. De ervaring leert dat het thema werk en opleiding vaak een hefboom is in de begeleiding van jongeren. Met dit partnership verbreden we het netwerk rond  de coaches,die intensief de jongeren begeleiden” aldus Kris Claes ,directeur van Yar Vlaanderen.

 

Wat kunnen jongeren wel

De VDAB heeft de laatste jaren heel wat initaitieven genomen om de jongerenwerkloosheid terug te dringen door een gerichte aanpak van jonge schoolverlaters ,maar ook door samen te weken met het onderwijs,zodat de ongekwalificeerde uitstroom vermindert. “ De VDAB heeft expertise ontwikkeld in de aangepaste begeleiding van jongeren door in te zetten om de arbeidsmarktgerichte competenties te versterken. Het zijn deze experten,die nu ingezet worden om het YARcoachings project te ondersteunen. Ik geloog ook sterk dat we de jongeren op nieuwe loopbaansporen kunnen krijgen als we vertrekken van wat jongeren wel kunnen en hierop verder te gaan” aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Info:  www.yarvlaanderen.be

 

Informatie: Kris Claes, Directeur  YAR Vlaanderen, gsm 0488 – 902444

kris.claes@yarvlaanderen.be  Schippersstraat  11a, 3500  Hasselt www.yarvlaanderen.be

Luc Smeets, communicatieverantwoordelijke VDAB, gsm 0476/552616

Luc.smeets@vdab.be  Thonissenlaan 47, 3500 Hasselt  www.vdab.be