Nieuws

YAR Wonen bewijst dat maximale vermaatschappelijking van de zorg leidt tot positieve resultaten

YAR Vlaanderen biedt jongeren, met een dossier bij de jeugdrechter, een kans om hun leven weer op sporen te krijgen. Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen.

Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om je leven of woonsituatie zélf in handen te nemen. Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige coaches.

De programma’s zijn een bijzondere mix van personal development training, coaching en netwerking.

In 2012 werd de afdeling YAR Wonen op gericht specifiek voor jongeren die nood hebben aan coaching op vlak van zelfstandig wonen.

YAR Wonen heeft tot doel om jongeren laten ervaren dat iedereen de mogelijkheid heeft om iets van zijn leven te maken. Centraal daarin staat vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelf bewust keuzes maken. Er wordt vertrokken vanuit de idee dat een individu altijd uitmaakt van een gemeenschap. En dat er tussen beide wederzijds respect, erkenning en vertrouwen nodig is.

Daar om voegt YAR Wonen gedurende het traject van zelfstandig wonen een aantal stimulerende factoren toe aan de leefomgeving van de jongere. In eerste plaats zijn dat vrijwilligers. Gewone mensen uit alle lagen van de bevolking, zonder ervaring in de hulpverlening. Zij worden intensief getraind en voorbereid voor hun rol als coach. Daarnaast is er een groot netwerk van bedrijven, organisaties en lokale besturen die mee het netwerk rond de jongeren versterken. Het hele proces wordt door een kleine groep van professionele medewerkers in goede banen geleid.

Samen bouwen ze een gemeenschap ronde de jongeren. Een netwerk waarin ze een plaats hebben, erkenning krijgen en vertrouwen genieten. Een netwerk waarin ze onder begeleiding waarin ze onder begeleiding van hun persoonlijke coach opnieuw kunnen aanpikken bij het dagelijkse leven. En dn zo de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd worden om de gewenste veranderingen in hun leven mogelijk te maken en de start naar een zelfstandig leven te maken.

Na 13 maanden (1 maart 2012 tot april 2013) werken presenteren wij graag onze eerste positieve resultaten. Enkele voorbeelden:

  • Op 1 maart 2012 werd YAR Wonen erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn, op het moment van de officiële opening, 5 september 2012, werd de volle capaciteit bereikt.
  • In 13 maanden werden 25 jongeren begeleid.
  • Dankzij een uniek akkoord en eigen huisvestiging wordt de periode tussen de kennismaking en de ondertekening van een huurovereenkomst beperkt tot gemiddeld 40 dagen.
  • Via een uniek netwerk van partnerorganisaties worden jongeren bij de opstart van hun traject in hun materiële en financiële behoeften voorzien.
  • Via een gerichte coaching opleiding worden vrijwilligers, gewone burgers die niet actief zijn in de hulpverlening, opgeleid om jongeren individueel te coachen in hun traject. Deze opleiding werd door YAR Wonen ontwikkeld.

Lees hier het artikel in De Standaard van 31 mei 2013

Bekijk hier de reportage op Ter Zake en TVL